Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/536
Title: Kronik obstrüktif akciger hastalarında dinamik dengenin degerlendirilmesinde dört adım kare testi’nin kullanımı
Other Titles: Evaluation of dynamic balance using four square step test in chronic obstructive pulmonary disease.
Authors: Yanbal, Uğur
Advisors: Süleyman Gürsoy
Keywords: Kronik Obstrüktif Akciger Hastalıgı, Dinamik Denge, Dört Adım Kare Testi.
Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Dynamic Balance, Four Square Step Test.
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalısma, Kronik Obstrüktif Akciger Hastalıgı (KOAH) olan bireylerde, Dört Adım Kare Testi’nin, dinamik dengeyi degerlendirmek amacıyla kullanılıp kullanılmayacagını ortaya çıkarmak amacıyla yapıldı. Arastırmaya Denizli ilindeki bir kamu hastanesinde, gögüs hastalıkları servisinde KOAH tanısıyla yatarak tedavi verilen, yas ortalaması 67.1 yıl olan 30 hasta ile kontrol grubu olarak aynı özelliklere sahip 30 saglıklı birey katıldı. Kognitif bozuklugun var olup olmadıgını belirlemek için katılımcılara Hodkinson Mental Testi uygulandı, en az 6 dogru cevap veremeyenler arastırmaya dâhil edilmedi. Olguların dinamik denge düzeyleri Dört Adım Kare Testi (DAKT), Süreli Kalk ve Yürü Testi (SKYT) ve Bes Kez Otur Kalk Testi (BKOT) kullanılarak degerlendirildi. Çalısma ve kontrol grubu arasında, DAKT, SKYT ve BKOT skoru açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptandı (p<0.05). Dinamik dengeyi test eden üç testin skor ortalamasının, çalısma grubunda, kontrol grubuna göre yüksek oldugu belirlendi (p<0.05). Çalısma grubunda, DAKT ile SKYT ve BKOT arasında güçlü pozitif yönde bir iliski oldugu saptandı (SKYT: p<0.05; r = 0.831 ve BKOT: p<0.05; r = 0.794). Kontrol grubunda ise sadece DAKT ile SKYT arasında orta düzeyde pozitif iliski oldugu saptandı (p<0.05; r = 0.477). Çalısmamızın sonuçları, DAKT’ın, KOAH’lı bireylerde dinamik dengeyi degerlendirmek amacıyla kullanılabilecegini göstermistir. This study was conducted to investigate whether Four Square Step Test can be used to evaluate dynamic balance in individuals with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) or not. Thirty COPD patients ( mean age: 67.1 years) recruited from chest diseases ward in a public hospital in city of Denizli. Thirty healthy controls were also included in this study. Hodkinson Mental Test was used in order to describe cognitive disturbances. The participants, who can not answer at least 6 questions correctly, were excluded from this study. Dynamic balance level was evaluated using by the following tests: (1) Four Square Step Test (FSST), (2) Timed Up and Go Test (TUG), (3) Five Times Sit-to- Stand Test (FTST). There were significant differences between two groups in terms of all the three tests just used in the study (p<0.05). Dynamic balance tests’ scores were higher in study group compared to the control group (p<0.05). In the study group, strong positive relations between FSST and the another balance tests (TUG: p<0.05; r = 0.831 and FTST: p<0.05; r = 0.794) were found. On the other hand, a moderate positive relation between FSST and TUG was found in control group (p<0.05; r = 0.477).The results of this study showed that the FSST can be used to evaluate of dynamic balance in patients with COPD.
URI: https://hdl.handle.net/11499/536
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
UĞUR YANBAL TEZ.pdf8.17 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

142
checked on May 27, 2024

Download(s)

310
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.