Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/537
Title: Oleuropeinin sh-sy5y nöroblastom hücre hattında çeşitli hücresel yolaklardaki etkisinin belirlenmesi
Other Titles: Determination of the effects of oleuropein on various cellular pathways in the sh-sy5y neuroblastoma cell line
Authors: Seçme, Mücahit
Advisors: Gülseren Bağcı, Yavuz Dodurga
Keywords: Nöroblastom, Oleuropein, Hücre Döngüsü, Apoptoz.
Neuroblastoma, Oleuropein, Cell cycle, Apoptosis.
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Nöroblastom beyin dokusu içerisinde hızlı bir ?ekilde yayılabilen ve çocukluk çağının en sık rastlanılan tümör çe?itlerinden birisidir. Kanser hastalığı her geçen gün geli?en te?his ve tedavi yöntemlerine rağmen hala ölüm nedeni olarak dünyada ilk sıralardadır. Günümüzde kanser tedavisinde cerrahi müdahale, kemoterapi, immünoterapi, gen terapisi, radyoterapi ve bunlara destek amaçlı çe?itli alternatif tedaviler kullanılmaktadır. Son yıllarda çe?itli kanser türlerinin tedavisinde kullanılabilecek doğal ve biyolojik etkili bile?iklerin ke?fedilmesi en popüler ara?tırma konuları arasında yer almaktadır. Bu bile?iklerden biri olan polifenoller grubuna ait, zeytin yaprağının etken maddesi oleuropeinin antioksidan, anti-mikrobiyal, anti-inflamatuar, anti-hipertansif, anti-kanserojen etkileri olduğu bilinmektedir. Bu çalı?manın amacı oleuropeinin SH-SY5Y nöroblastom hücre hattında hücre proliferasyonuna, invazyonuna ve koloni olu?umu, hücre döngüsü ve apoptoz mekanizmaları üzerine etkisi ve terapötik etkinliğinin in vitro olarak belirlenmesidir. Oleuropeinin hücre canlılığı üzerine etkisi XTT yöntemi ile belirlenmi? ve IC50 dozu 48. saate 350 ?M olarak bulunmu?tur. Gerçek Zamanlı PZR sonuçlarına göre oleuropein hücre döngüsü ile ili?kili genlerden SiklinD1, SiklinD2, SiklinD3, CDK4 ve CDK6 down regülasyonuna ve p53 ve p21'in up regülasyonuna sebep olarak hücre döngüsünü durdurduğu ve ayrıca Bcl-2'nin inhibisyonu, Bax, kaspaz-9 ve kaspaz 3'ün aktive edilmesiyle apoptotik yolağı indüklediği tespit edilmi?tir. Western blot yöntemi ile Bcl-2 ve SiklinD1'in protein düzeyinde deği?imleri gösterilmi?tir. TUNEL testi ile doz grubu hücrelerde apoptotik hücre oranının %36.4±3.27'ye çıktığı bulunmu?tur. Ayrıca Matrigel-?nvazyon testi ile oleuropeinin SH-SY5Y hücrelerinde invazyonu azalttığı belirlenmi?tir. Koloni formasyon testi ile de koloni olu?umunu %53.6±4.71 oranında baskıladığı tespit edilmi?tir. Çalı?ma sonuçları ile oleuropeinin, nöroblastom tedavisinde potansiyel bir anti-kanserojen ajan olabileceği gösterilmi? ve daha detaylı çalı?malar için ilk veriler ortaya koyulmu?tur.
URI: https://hdl.handle.net/11499/537
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10062830.pdf3.15 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

86
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

236
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.