Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/542
Title: Deneysel olarak diyabet oluşturulmuş sıçanlarda vitaminlerin oksidasyona etkisi.
Other Titles: Effects of vitamins to the oxidation of the rats established experimental diabetes.
Authors: Bostancı, H. Eren
Advisors: S. Simin Rota
Keywords: Diabetes Mellitus, Vitamin C, Vitamin E, Süperoksit Dismutaz, Malondialdehit, Glutatyon peroksidaz, Katalaz, Streptozotosin.
Abstract: Bu çalışmada, streptozotosin (STZ) ile diyabet oluşturulmuş (STZ-diyabet) sıçanlarda vitamin E ve C’nin böbrek dokularında lipid peroksidasyonu ve antioksidan sisteme ait bazı enzim aktiviteleri araştırılmıştır. Erkek wistar albino cinsi sıçanlar her grupta 8 adet olmak üzere beş gruba ayrılmıştır. Gruplar diyabetik olmayan kontrol grubu (K), diyabetik grup (D), diyabetik + E vitamini grubu (E), diyabetik + C vitamini grubu (C), diyabetik + E vitamini + C vitamini grubu (EC) olarak ayrılmıştır. Deneysel diyabet 55mg/kg streptozotosinin intraperitoneal (i.p.) olarak enjeksiyonu ile oluşturulmuştur. Diyabet oluşturulduktan sonra dört hafta boyunca, her gün i.p yolla 268 mg/kg E vitamini, gavaj yolu ile 250 mg/kg C vitamini verilmiştir. Böbrek doku homojenatlarında lipid peroksidasyonunun bir göstergesi olarak malondialdehit (MDA) değerleri ölçülmüş, antioksidan enzimlerden ise süperoksit dismutaz (SOD), katalaz (CAT) ve glutatyon peroksidaz (GSH-Px) aktiviteleri ölçülmüştür. Yapılan çalışma sonucu D grubunun MDA değerleri K (p=0,004), E (p=0,008), C p=0,032) ve EC (p=0,008) gruplarının MDA değerlerinden anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. CAT enzimi düzeyleri ise gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark göstermemiştir (p>0,05). SOD enzimi düzeyleri ise D grubunda K grubuna göre artmış (p=0,004), EC grubunda C grubuna (p=0,032) ve D grubuna göre (p=0,008) anlamlı derecede düşük bulunmuştur. GSH-Px enzim düzeyleri, D grubunda (p=0,004) ve C grubunda (p=0,017) K grubuna göre belirgin bir artış olmuştur. E (p=0,008), C (p=0,008), EC (p=0,008) gruplarının GSH-Px düzeyleri ise D grubu ile karşılaştırıldığında anlamlı olarak düşük, EC ve C grubu karşılaştırıldığında ise EC grubu anlamlı derecede düşük bulunmuştur (p=0,008). Sonuç olarak bu çalışmada E ve C vitaminlerinin diyabetik sıçanlarda artmış olan lipid peroksidasyonunu azalttığı ve buna bağlı olarak da artmış olan SOD, GSH-Px düzeylerinin düşmesine neden olduğu gösterilmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/542
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10018217.pdf1.54 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

122
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

326
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.