Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/551
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTan, Semih-
dc.date.accessioned2015-08-03T08:16:20Z
dc.date.available2015-08-03T08:16:20Z
dc.date.issued2015-07-14-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11499/551-
dc.description.abstractVarikosel bulgularında germ hücrelerinin apopitozu, oksidatif stres, testiküler kan akımında değişme, renal-adrenal reflü, hormonal disfonksiyon, otoimmünite gibi patolojilere rastlanmıştır. Fakat literatürde varikosel durumunda spermatojenik kök hücrelerin durumuna ilişkin sınırlı sayıda bilgi yer almaktadır. Çalışmamızda varikoselin spermatojenik kök hücreler üzerine etkisi THY1 (CD90), C kit, Sox3, PLZF, DAZL, VASA ve Stro-1 belirteçleri kullanılarak, immünohistokimyasal analizler ile kısa ve uzun süre varikosel etkisine maruz kalmış sıçan testislerinde ortaya konmuştur. Kısa süreli varikosel gruplarında C-Kit, Thy-1, Sox-3, VASA ve DAZL ekspresyonları kontrol grubuna kıyasla azalırken, PLZF ifadesinin deney gruplarında arttığı görülmüştür. Stro-1 ekspresyonu tüm gruplarda negatif izlenmiştir.en_US
dc.description.sponsorshipPamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (Projje No: 2013SBE009)en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherPamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectMorphologyen_US
dc.subjectCell Biologyen_US
dc.subjectPathologyen_US
dc.subjectNaturel Sciencesen_US
dc.subjectFertilityen_US
dc.subjectVaricoceleen_US
dc.subjectImmunohistochemistryen_US
dc.subjectSpermatogonial Stem Cellsen_US
dc.subjectJohnson's Scoreen_US
dc.subjectthy1, C kit, Sox3, PLZF, DAZL, VASA, Stro-1en_US
dc.titleVarikoselli Sıçanlarda Spermatojenik Kök Hücrelerin Durumunun İmmünohistokimya Teknikleri İle Belirlenmesien_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid445457en_US
dc.ownerPamukkale University-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.languageiso639-1tr-
crisitem.author.dept14.03. Basic Medical Sciences-
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Semih Tan.pdfYüksek Lisans Tezi12.12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

42
checked on May 6, 2024

Download(s)

114
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.