Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/56938
Title: Saklıkent Milli Parkı'nda zerkonid akarlar (Acari, Zerconidae) üzerine sistematik araştırmalar
Other Titles: Systematic researches on zerconid mites (Acari, Zerconidae) in Saklıkent National Park
Authors: Demi̇rdöven, Ayşenur
Advisors: Urhan, Raşi̇t
Keywords: Zooloji
Zoology
Mesostigmata
biyoçeşitlilik
Prozercon
Zercon
Antalya
Muğla
Türkiye
Mesostigmata
biodiversity
Prozercon
Zercon
Antalya
Muğla
Türkiye
Publisher: Pamukkale University
Abstract: Akdeniz Bölgesi'nde zengin bir bitki örtüsüne sahip olan Saklıkent Milli Parkı ve yakın çevresinin zerkonid akar faunasını belirlemek ve dolayısıyla dünya akar faunasına katkıda bulunmak amacıyla yapılan bu çalışma Mayıs 2021- Aralık 2023 dönemleri arasında inceleme örneklerinin toplandığı lokaliteler bölümünde belirtilen tarihlerde gerçekleştirilmiştir. Araştırma boyunca 75 farklı lokaliteden humuslu toprak, döküntü, çürümüş ağaç kökleri, toprak ve kaya üzeri yosun örnekleri toplanarak toplam 257 örnekleme yapılmıştır. Toplanan örnekler akaroloji araştırma laboratuvarında değerlendirilmiş, Zercon ve Prozercon cinslerine ait toplam 10 zerkonid akar türü tespit edilmiştir. Z. cokelezicus, Z. colligans, Z. fethiyensis sp. nov., Z. huseyini, Z. kallimcii, Z. kasensis sp. nov., Z. marinae, Z. muglaensis, ve Z. quadricavum türleri Zercon cinsine, Prozercon yavuzi türü ise Prozercon cinsine aittir. Teşhis edilen örneklerin şekilleri verilmiş, ölçümleri yapılmış, tanımları gözden geçirilmiş ve türlerle birlikte dünya yayılışları da sunulmuştur. Tespit edilen türlerin hepsi Saklıkent Milli Parkı için yeni kayıttır. Ayrıca, bu çalışmada Z. fethiyensis sp. nov. ve Z. kasensis sp. nov. türleri ilk defa bilim dünyası için yeni tür olarak kaydedilmiştir.
This study, which was carried out to determine the zerconid mite fauna of Saklikent National Park and its immediate surroundings, which has a rich vegetation in the Mediterranean Region, and thus to contribute to the world mite fauna, was carried out between May 2021 and December 2023 on the dates specified in the localities where the samples were collected. During the study, a total of 257 samples were collected from 75 different localities by collecting humus soil, debris, rotten tree roots, soil and moss on rocks. The collected samples were evaluated in the acarological research laboratory, and a total of 10 zerconid mite species belonging to the genera Zercon and Prozercon were identified. Z. cokelezicus, Z. colligans, Z. fethiyensis sp. nov., Z. huseyini, Z. kallimcii, Z. kasensis sp. nov., Z. marinae, Z. muglaensis, and Z. quadricavum species belong to the genus Zercon and Prozercon yavuzi species belong to the genus Prozercon. The identified specimens are illustrated, measured, described and their world distribution is presented together with the species. All of the identified species are new records for Saklikent National Park. In addition, Z. fethiyensis sp. nov. and Z. kasensis sp. nov. were recorded as new species for the first time in this study.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=weFMBHaUra8rsS5wi2bmHNzZVeFKqNt7_9-L95kawBgQw0f-veNkq4j_DWMdCbmZ
https://hdl.handle.net/11499/56938
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.