Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/57123
Title: Parçalanmış aile çocuklarına manevi danışmanlık ve rehberlik
Authors: Bora, Mahmut
Advisors: Mutluel, Osman
Keywords: Parçalanmış Aile
Manevi Destek
Dini Eğitim
Çocuk
Çocuklara Yaklaşım
Divided Families
Spiritual Support
Religious Development
Child
Approach to Children
Abstract: Manevi danışmanlık, dini referanslara dayalı bir din ve inanç desteği şeklidir. Acı, kaygı, üzüntü, korku, yalnızlık ve umutsuzluk, kriz durumları, ani değişimler ve danışmanlık gibi durumlarda insanları din ve inanç alanında desteklemek, baş etme becerilerini geliştirmelerine ve yeni durumlara uyum sağlamalarına yardımcı olmak; varsa soru ve sorunlarına, hayatlarına yeni çözümler katmak, onlara anlam ve ahlak kazandırmak manevi danışmanların işidir. İslam dini çocuğu insanlığın bayrağını taşımaya aday görmüş, çocuğun bakımı ve eğitimi üzerinde hassasiyetle durmuştur. Dinimiz, bir çocuğun bakımı ve yetiştirilmesi sorumluluğunu öncelikle anne babaya yüklemişse de, onların yokluğu veya görevlerini yerine getirememesi nedeniyle bu sorumluluk devlete aittir. Ülkemizde bu çocukların korunması ve eğitimi ilgili yasa ile Devlet Sosyal ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından yürütülmektedir. Devletin sorumlu olduğu çocuklara korunmaya muhtaç çocuklar denir. Korunmaya muhtaç çocuklar, ülkemizdeki çocuklar arasında birçok sorunu olduğu için ayrı ele alınması gereken bir grubu oluşturmaktadır. Peygamber efendimiz döneminden günümüze kadar korunmaya muhtaç çocuklar çeşitli yöntem ve koşullarla hem toplumun hem de devletin koruması altına alınmış ve ihtiyaçlarının karşılanması için çaba gösterilmiştir. Bu çalışmamızda korunmaya muhtaç çocukların ihmal edilen veya karşılanmayan manevi ihtiyaçlarının karşılanmasında din eğitiminin önemi ele alınmaktadır. Manevi destek hizmeti uluslararası birçok alanda daha profesyonel biçimde yüzyıllardır uygulanmaktadır. Türkiye’de yakın bir tarihte başlayan manevi destek hizmeti üniversitelerdeki akademisyen ve kamu kuruluşlarının çabalarıyla hizmetin daha iyi olması için gerekli çalışmalar yapmaktadır. Türkiye’de Hastanelerde, Ceza evlerinde, Çocuk Esirgeme Kurumunda, Gençlik ve Spor Bakanlığında vb. kurumlarda manevi destek hizmeti sunulmaya başlanmıştır. Bu hizmeti yürüten biri olarak dini danışmanlık ve rehberlikteki dersler, çalışma hayatındaki bilgi birikimi ve tecrübelerimizin yer aldığı bu çalışmada bizlerin daha iyi bir seviyeye gelmesine vesile olacak, eksikliklerimizi daha iyi algılamamıza yardımcı olacaktır. Bizden sonrakilere de rehberlik edecek bir çalışmadır.
Spiritual counseling is a religion and faith support based on religious references. It is to support people in terms of religion and faith by helping them to develop their ability to cope and adapt to the new situation they are exposed to, sudden changes in times of pain, distress, sadness, fear, loneliness and hopelessness, in critique situations; to support them in terms of religion and faith; to counsel their questions and problems, if any; to accompany them in giving a new meaning to their lives and to give them morale. Islam sees the child as a candidate to carry the banner of humanity and emphasizes the care and education of the child. Although our religion places the responsibility for the care and upbringing of a child primarily on the parents, this responsibility belongs to the state due to their absence or inability to fulfill their duties. In our country, the protection and education of these children is overseen by the State Social and Child Protection Agency. The children for whom the state is responsible are called children in need of protection. Children in need of protection constitute a group that should be handled separately because they have many problems among the children in our country. From the time of the Prophet until today, children in need of protection have been taken under the protection of both society and the state with various methods and conditions and efforts have been made to meet their needs. In this study, the importance of religious education in meeting the neglected or unmet spiritual needs of children in need of protection is discussed. Spiritual support services have been practiced more professionally in many international fields for centuries. In Turkey, the spiritual support service, which started recently, has been operating to improve the service with the efforts of academicians in universities and public organizations. In Turkey, spiritual support services have started to be offered in hospitals, prisons, Child Protection Institution, Ministry of Youth and Sports, etc. As a person who carries out this service, the courses in religious counseling and guidance will help us to reach a better level in this study, which includes our knowledge and experiences in working life, and will help us to better perceive our shortcomings. It is a work that will guide those after us.
URI: https://hdl.handle.net/11499/57123
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MAHMUT BORA.pdfMahmut BORA942.16 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.