Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/577
Title: Amarna çağı'nda ön asya toplumları arasında diplomatik ilişkiler
Other Titles: Diplomatic relations among asia minor societies in amarna age.
Authors: Yılmaz, Cemal
Advisors: Murat Orhun
Keywords: Eskiçağ Tarihi, Mısır, Yeni Krallık, Amarna Çağı, Diplomasi, Mektup.
Ancient History, Egypt, New Kingdom, Amarna Age, Diplomacy, Letter.
Publisher: Pamukkale Üniversiseti Sosyal Bilimler Enstitüsü
Source: Denizli
Abstract: Tezimizde Eskiçağda Mısır’ın Yeni Krallık döneminde yaşanmış olan Amarna Çağında Mısır, Suriye-Filistin, Mezopotamya, Anadolu ve Kıbrıs’taki siyasi yapılanmaların yaptığı yazışmalar ele alınmıştır. M.Ö 1390-1322 yılları arasında yaşanan bu dönem eskiçağ tarihinde uluslararası diplomasinin en yoğun olduğu dönem olarak nitelendirilmiştir. Hem Mısır’a gönderilen hem de Mısır’ın göndermiş olduğu mektuplar üzerinden Amarna Çağı hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır. Çalışmamız üç ana başlıktan oluşmuştur. Birinci bölümde Yeni krallık öncesinde Mısır’ın Hyksos tehlikesiyle mücadelesinden ve ardından Yeni Krallık dönemindeki gelişmelerden, III. Amenhotep ve onun Amarna Çağındaki konumundan bahsedilmiştir. İkinci bölümde ise IV. Amenhotep Dönemi, dinde reform hareketi, Amarna Çağı ve Mısır’ın bu dönemdeki çağdaşı olan devletler hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü ve son bölümde ise Amarna arşivinin bulunması, Amarna arşivindeki devletlerarası yazışmalara dair mektuplar ışığında bu dönem değerlendirilmiştir. In our thesis that took place during the Amarna Age in Ancient Egypt Kingdom of Egypt, Syria, Palestine, Mesopotamia, Anatolia, and Cyprus their political correspondence embodiments are discussed in. In the ancient history of this period it occurred between 1390-1322 years BC is considered to be the most intense period of international diplomacy. The information which was tried to give through letters about Amarna Age was sent to Egypt and also delivered from Egypt. Our work consists of three main topics. In the first part of the fight against the Hyksos Egypt's New Kingdom before and after the danger of the development of the New Kingdom period, III. Amenhotep and his place in the Amarna Period was mentioned. The second part IV. Amenhotep period, the reform movement in religion, Amarna Period and Egypt were informed about the contemporary state in this period. In the third and last part of the discovery of the Amarna archive, in the Amarna archives interstate correspondence of this period are evaluated relating to the light on letters.
URI: https://hdl.handle.net/11499/577
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CEMAL YILMAZ.pdf4.12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

72
checked on May 6, 2024

Download(s)

436
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.