Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/579
Title: Yapısal kırılmalı birim kök testlerinin küçük örneklem özelliklerinin karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of small sample properties of unit root tests with structura breaks.
Authors: Şaban Nazlıoğlu
Çağlar, Abdullah Emre
Keywords: Zaman Serisi, Yapısal Kırılmalar, Birim Kök, Monte Carlo.
Time series, Structural Breaks, Unit Root, Monte Carlo.
Issue Date: Jul-2015
Publisher: Pamukkale Üniversiseti Sosyal Bilimler Enstitüsü
Source: Denizli
Abstract: Bu çalışmanın amacı kırılma noktasının bilinmediği, tek kırılmalı ADF tipi Zivot ve Andews (1992) ile LM tipi Lee ve Strazicich (2004, 2013) testini ve çift kırılmalı ADF tipi Narayan Popp (2010) ile LM tipi LS (2003) testini güç ve boyut özellikleriyle karşılaştırmaktır. Bunun için 5000 deneme ile T=100 alınarak, Monte Carlo simülasyon denemelerinden yararlanılmıştır. Ayrıca, bu testlere çeşitli dereceden negatif ve pozitif otokorelasyonlar eklenerek boyut ve güç özellikleri incelenmiştir. Bütün simülasyon sonuçları incelendiğinde, tek kırılmalı testler için, sıfır hipotezinin kabul edilmesi durumunda LM tipi Lee ve Strazicich (2004, 2013) testinin boyut özellikleri nominal anlamlılık düzeyine yakın olduğu için önerilmektedir. Alternatif hipotezin kabul edilmesi durumunda ise, Zivot ve Andrews (1992) testinin gücü yüksek olduğu için önerilmektedir. Çift kırılmalı testler dikkate alındığında, her iki testin kesin olarak birbirlerine üstünlüğü görünmemektedir. Burada ortaya çıkan ilginç bir durum ise, Narayan ve Popp (2010) ve Lee ve Strazicich (2003) testlerinin güçleri oldukça zayıf kalmaktadır. Otokorelasyon durumunda ise, bütün testlerden elde edilen sonuçlar güvenilir değildir. Sonuç olarak, araştırmacılara hem tek kırılmalı hem de çift kırılmalı testlerde birbirlerine rakip olan testleri bir arada kullanmaları önerilmektedir. This paper compares the single break ADF type Zivot and Andews (1992) with unknown break point to LM type Lee and Strazicich (2004, 2013) test and two break ADF type Narayan Popp (2010) to LM type LS (2003) test with regards to power and size characteristics. Hence, Monte Carlo simulation trials were utilized thanks to 5000 trials based on T=100. Moreover, size and power characteristics were investigated by means of adding different degrees of negative and positive autocorrelations to these tests. Upon interpretation of all simulation tests, given that the null hypothesis is employed for the single break tests, LM type Lee and Strazicich (2004, 2013) test is recommended as the size characteristics of the test are close to nominal significance level. If an alternative hypothesis is employed, Zivot and Andrews test is recommended since its power is higher. Considering the two break tests, no certain superiority of one test to another is apparent. An interesting situation herein is that the powers of Narayan and Popp (2010) and Lee and Strazicich (2003) tests are remarkably weak. In the event of autocorrelation, the results of all tests are not reliable. Consequently, it is recommended for the researchers to use the competitive tests together for both the single break and two break tests.
URI: https://hdl.handle.net/11499/579
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ABDULLAH EMRE ÇAĞLAR.pdf1.63 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

94
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

54
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.