Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/586
Title: Patara su yolu çalışmalarından ele geçen hellenisik dönem seramikleri
Authors: Celal Şimşek
Varmaz, Şeniz
Keywords: Lykia, Patara, Hellenistik, Seramik, Kabartmalı Kaseler.
Lycia, Pottery, Hellenistic, Trade, Patara.
Issue Date: Aug-2015
Publisher: Pamukkale Üniversiseti Sosyal Bilimler Enstitüsü
Source: Denizli
Abstract: “Patara Antik Su Yollarının Arkeolojik, Mimarî ve Su Mühendisliği Açılarından İncelenmesi” adlı Tübitak projesi kapsamında Kent İçi Suyolu ağını tespit edebilmek amacı ile 2009-2010 ve 2013 yılında kentte toplam 39 adet sondaj çalışması yapılmıştır. Bu çalışmalar doğrultusunda ele geçen seramik grupları içerisinden Hellenistik Dönem seramikleri ayrılarak değerlendirmeye alınmıştır. Ele alınan söz konusu malzemeler Patara ve özellikle batı Lykia’nın Hellenistik Dönem seramik repertuarını genişleteceği gibi kentin ticari ilişkilerinin anlaşılmasına olanak sağlamış ve kentin sosyo-ekonomik yapısı hakkında da detaylı bilgileri sunmuştur. Sahip olduğu coğrafi konumu sebebiyle Patara, Antik Dönem’de Lykia Bölgesi’nin dışa açılan kapılarından biri konumundadır. Bu nedenle, Su Yolu’nda ele geçen söz konusu buluntular doğrultusunda sağlanan veriler sadece Patara kenti için değil aynı zamanda Lykia Bölgesi’nin hem Hellenistik Dönem’deki deniz a şırı ticari ilişkilerini hem de bölgeler arası ilişkileri aydınlatır niteliktedir. Yaptığımız değerlendirmede on farklı seramik grubu ortaya konmuş, M.Ö. 4 yüzyılın sonundan M.S. 1 yüzyıla kadar çeşitli formların var olduğu gözlenmiştir. Değerlendirilen seramik grupları içinde Pataralı çömlekçilerin yerel olarak belirlenen mal gruplarının başında kabartmalı kaseler, unguentariumlar ve Lykion olarak adlandırılan küçük krem kapları yer alır. Bunun yanında bir liman kenti olan Patara’nın, hem Karia ve Pamphylia Bölgeleri’nin kesişme noktasında yer alması, hem de Lykia Bölgesi için deniz aşırı ticaretin sağlandığı bir kapı olması nedeniyle; Bergama, Efes, Perge ve Paphos gibi dönemin önde gelen merkezlerinden ithal edilen seramiklerin de kentin seramik repertuarı içinde yer aldığı tespit edilmiştir. Within the TUBITAK project of “Archaeological, Architectural and Water Engineering Investigations of Patara Ancient Waterways” a total of 39 sondage operations was made in the city to detect the Urban Waterway network in 2009-2010 and 2013. In consequence of these studies, a group of Hellenistic pottery were separated and evaluated. The group of these fragments allows the understanding of the commercial relationship of Patara and provide detailed information about the city's socio-economic structure and expand the ceramic repertoire particularly in Western Lycia in Hellenistic period. Patara is one of the gates of the Lycian region due to its geographical location in antiquity. For this reason, the findings uncovered in the waterway provided data not only for the city of Patara but also the overseas trade relations of Lycia in Hellenistic period and the relationships between the regions. We have put forward ten different ceramic groups dated 4th century BC to 1st century A.D. in various forms. Among these groups the locally defined ceramic bowls, unguentaria and small cream containers called Lykion takes place. Because of being a port take place at the intersection of Caria and Pamphylia, as well as a gate to Lycian Coast for sea trading; imported ceramics have been identified in the ceramic repertoire of the city from the leading centres of the period such as Pergamum, Ephesus, Perge and Paphos.
URI: https://hdl.handle.net/11499/586
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Şeniz VARMAZ Tez.pdf5.3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

4
checked on May 29, 2023

Download(s)

12
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.