Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/599
Title: Buharlaşmalı soğutucuların psikometrik analize dayalı performans belirlemesi
Authors: Çalışkan, Oğuz
Advisors: Mehmet Fevzi Köseoğlu
Keywords: Buharla?malı soğutma, soğutma yükü, psikrometri.
Cooling load, evaporative cooling, psychrometry.
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Source: Denizli
Abstract: Enerji verimliliği her alanda olduğu gibi soğutma sistemlerinde de gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Bina soğutma yükünün tasarım a?amasında belirlenip uygun soğutma sisteminin seçilmesi önemli bir ihtiyaçtır. Direkt buharla?malı soğutucular yüksek verimleri nedeniyle özellikle kurak iklimlerde geni? bir kullanım alanına sahiptir. Bu çalı?mada, Visual C# programlama dilinde bir binanın soğutma yükünü ve bu yükü kar?ılayacak direkt buharla?malı soğutucu kapasitesini hesaplayan bir program hazırlanmı?tır. Soğutucu kapasitesini hesaplamak için gereken doyma verimi iki ayrı deneysel çalı?ma sonucunda saptanmı?tır. Kullanıcı dostu arayüz ile hazırlanan program yapı elemanları, aydınlatma, insanlar ve cihazlardan kaynaklanan soğutma yüklerini ı?ınım zaman serileri yöntemi ile 24 saatlik dönem boyunca her saat için hesaplayarak maksimum yük ve maksimum yükün olu?tuğu saati, bu yükü kar?ılayacak hava debisini, soğutucu adedini ve soğutuculara beslenmesi gereken su debisini belirlemektedir. Bu program sayesinde bir binanın soğutma yükü tasarım a?amasında hesaplanabilmekte, farklı yapı elemanlarının soğutma yüküne etkileri kolayca kar?ıla?tırılabilmekte ve buharla?malı soğutma sistemlerinin girilen iklim ko?ulları için uygun olup olmadığı belirlenebilmektedir. Energy efficiency gains importance in cooling systems like all fields day by day. It is an important need to determine the cooling load of a building during design and select suitable cooling system. Direct evaporative coolers have a large usage area due to their energy efficiencies, especially in arid climates. In this study, a software which calculates the cooling load of a building and the capacity of direct evaporative cooler to satisfy the cooling load has been developed in Visual C# programming language. Saturation efficiency which is required to calculate the cooler capacity was determined as a result of two different experimental studies. The software has been developed with user-friendly interface and it calculates hourly cooling loads occurring from building components, lighting, occupants and devices with radiant time series method in a period of 24 hours, determines the peak load and the hour at which the peak load occurs, the air flow to satisfy the peak load, number of coolers and the water flow which needs to be supplied to coolers. With this software, one can calculate the cooling load of a building during design, easily compare effects of different building components to the cooling load and determine whether or not evaporative cooling systems are suitable for climate conditions given.
URI: https://hdl.handle.net/11499/599
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Oğuz Çalışkan.pdf7.71 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

44
checked on May 27, 2024

Download(s)

6
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.