Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/613
Title: Okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, kurum yöneticilerine ilişkin öğretim liderliği algıları
Other Titles: Teaching leadership perceptions of preschool teachers at pre-school insitutions regarding administrations
Authors: Hoş, Rabia
Fatma Çobanoğlu
Keywords: Öğretim Liderliği
Okul Öncesi Eğitim
Teaching Leadership
Preschool Education
Lider
Leader
Issue Date: Feb-2015
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Source: Denizli
Abstract: In this Project, it is aimed to determine the teaching leadership perceptions of the teachers regarding school administrators, perspective of the administrators regarding teaching leadership and perceptions regarding administrators on how they manage about teaching leadership. For this purpose, a survey has been made on 78 teachers working in central district of Uşak province. The education leadership perceptions regarding school administratiors have been interpreted in the direction of the survey results. The research is based on scanning method. Scale of effectiveness on educational leadership behaviours of primary school administrators which is developed by Yörük & Akdağ (2010) has been used as a data collection tool. The research shows that there are some differences between the place of duty (kindergarden & nursey class ) and determined five other places when the perceptions on teaching leadership of teachers about administrators are reviewed. There are also differences among teachers’ perceptions woking between 11 and 15 years in the same institution on deciding school aims and sharing.
Bu çalışmada öğretmenlerin, okul yöneticilerine ilişkin öğretim liderliği algılarını, okul müdürlerinin öğretim liderliğine ilişkin bakış açılarını ve öğretim liderliği görevlerini ne derecede yerine getirdiklerine ilişkin algılarını belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Uşak İli Merkez İlçesinde görev yapan 78 öğretmen araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen verilere göre, öğretmenlerin okul müdürlerine ilişkin öğretim liderliği algıları yorumlanmıştır. Araştırma, genel tarama modeli esas alınarak yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak, Yörük&Akdağ (2010) tarafından geliştirilen “İlköğretim Okul Müdürlerinin Öğretimsel Liderlik Davranışlarının Etkililiği Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin, okul müdürleri hakkındaki öğretim liderliği algılarının, görev yapılan okul (anasınıfı ve anaokulu) ile belirlenen beş alanda da farklılaştığı ortaya çıkmıştır. Yine araştırmada çalışılan kurumdaki görev süresi ile okul amaçlarının belirlenmesi ve paylaşılmasında, 11-15 yıl aynı kurumda çalışan öğretmenlerin algılarında farklılaşma belirlenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/613
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rabia Hoş.pdf 1175.82 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Rabia Hoş.pdf 2797.6 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

2
checked on May 29, 2023

Download(s)

6
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.