Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/627
Title: Türkiye’de öğretimsel liderlik alanında yapılmış lisansüstü tezlerin incelenmesi
Authors: Akgün Dik, Özlem
Keywords: Öğretimsel Liderlik
Tezler
İstatistiksel Analiz Teknikleri
Instructional Leadership
Theses
Statistical Analysis Techniques
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmada öğretimsel liderlik alanında yapılmış yüksek lisans tezlerinin metodolojik ve istatistiksel analiz teknikleri bazında dağılımları ortaya konmaya çalışılmıştır. Araştırma, bir metodolojik değerlendirme çalışması olarak düzenlenmiştir. Araştırmanın evrenini Yüksek Öğretim Kurulu Dokümantasyon Yayın ve Daire Başkanlığı’na ait veri tabanında bulunan lisansüstü tezler oluşturmaktadır. Çalışmada örneklem seçimine gidilmeyerek çalışma evreninin tamamına ulaşılması hedeflenmiştir. Yüksek Öğretim Kurulu Dokümantasyon Yayın ve Daire Başkanlığı’na ait veri tabanında bulunan 23 tez üzerinden yapılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre; araştırma yöntem ve metodolojileri bazında en fazla tarama araştırmaları kullanılırken, örneklenme tekniği olarak en fazla basit tesadüfi teknik kullanılmıştır. Araştırmalarda kullanılan örneklem gruplarında genellikle öğretmen ve yöneticilerden yararlanılmıştır. 2005-2014 yılları arasında yapılan lisansüstü tezlerin, öğretimsem liderlik alanında 2007 ile 2010 yıllarında beşer tez yapılarak en fazla çalışma yapılan yıllar olduğu tespit edilmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/627
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Özlem Akgün Dik.docx232.83 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Etik Beyannamesi.pdf540.57 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Danışman.pdf551.36 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

30
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

26
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.