Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/642
Title: Yaşlı kadınlardaki ayak deformitelerinin yürüyüş, denge ve fonksiyonel mobilite üzerine etkisi
Other Titles: Effects of foot deformities in older women on walking, balance and functional mobility
Authors: Horata, Emel Taşvuran
Advisors: Suat Erel
Keywords: Geriatri
Ayak Deformiteleri
Yürüyüş
Denge
Fonksiyonel Mobilite
Geriatrics
Foot Deformities
Gait
Balance
Functional Mobility
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: The purpose of the study is to investigate effects of foot deformities in older women on walking, balance and functional mobility. Thus, 80 healthy women who are 65 years and older residing in Afyonkarahisar Nursing and Rehabilitation for Elderly Care Center and Denizli Nursing and Rehabilitation for Elderly Care Center were included in the study. The demographic data, foot deformities, muscle strength, spatio- temporal features of walking, balance, functional mobility and energy consumption of all participants were evaluated. The analysis showed that mean age of the participants is 67±3,24. 45 participants (%56,2) had mild deformity; 35 participants had moderate deformity; no one had severe deformity. The most common foot deformity was pes planus (%90). There was no relationship between foot deformity score and age, B.M.I., total muscle strength, walking, balance, functional mobility, energy consumption (p>0,05). Compared mild deformity group, moderate deformity group had higher B.M.I., larger step width and more energy consumption (p<0,05). There was no difference between the groups in terms of age, total muscle strength, spatio-temporal features of walking, balance, functional mobility and energy consumption (p>0,05). Consequently; physiotherapists take into account the B.M.I. and it is necessary to involve appropriate walking exercise and energy conservation techniques in the rehabilitation of elderly women.
Çalışmanın amacı yaşlı kadınlardaki ayak deformitelerinin yürüyüş, denge ve fonksiyonel mobilite üzerine olan etkilerini araştırmaktır. Bunun için Afyonkarahisar Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve Denizli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yaşayan 65 yaş ve üzeri, sağlıklı 80 kadın katılımcı çalışmaya dahil edildi. Tüm katılımcıların demografik bilgileri, ayak deformiteleri, kas kuvveti, yürüyüşün zaman-mesafe özellikleri, denge, fonksiyonel mobilite ve enerji tüketimi değerlendirildi. Yapılan analizlerle yaş ortalaması 67±3,24 olan katılımcılardan 45’inde (%56,2) hafif şiddetli deformite, 35’inde (%43,8) orta şiddetli deformite olduğu tespit edildi. Şiddetli deformitesi olan katılımcı tespit edilmedi. En çok görülen ayak deformitesinin pes planus (%90) olduğu saptandı. Ayak deformite puanı ile yaş, V.K.İ., toplam kas kuvveti, yürüyüş, denge, fonksiyonel mobilite ve enerji tüketimi arasında ilişki bulunmadı (p>0,05). Hafif ve orta şiddetli deformite grupları karşılaştırıldığında, orta şiddetli deformite grubunun V.K.İ., adım genişliği ve enerji tüketiminin daha fazla olduğu tespit edildi (p<0,05). Yaş, toplam kas kuvveti, yürüyüşün diğer zaman-mesafe özellikleri, denge ve fonksiyonel mobilite açısından gruplar arasında fark bulunmadı (p>0,05). Sonuç olarak; fizyoterapistlerin; ayak deformitesi olan yaşlı kadınların rehabilitasyonunda V.K.İ.’ni dikkate alması, uygun yürüme egzersizlerini ve yürüme sırasında kullanılabilecek uygun enerji koruma tekniklerini programa dahil etmesi gerekmektedir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/642
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Emel T. Horata.pdf1.28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

154
checked on May 27, 2024

Download(s)

402
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.