Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/648
Title: Floresans özellik gösteren yeni Kaliks[4]aren bileşiklerinin sentezi ve iyon bağlama özelliklerinin incelenmesi
Other Titles: The synthesis of new compounds that exhibit fluorescence Calix[4]arene and investigation of ion binding properties
Authors: Girgin, Burcu
Advisors: Özlem Özen Karakuş
Keywords: Kaliks[4]aren
Kumarin
Floresans
İyon bağlama
Calix[4]arene
Coumarin and Fluorescence Properties
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Supramolecular chemistry well known calixarens, cation, anion and can be synthesized as a receptor suitable for organic molecules and much derivative is a class of compounds which may be prepared. These compounds can be easily sythesized because they have two active functional corners defined as lower rim and upper rim. In this study, coumarin-based new calix[4]arene derivatives were synthesized. Firstly, structures of the all compounds were characterized by spectroscopic methods (UV-vis, FT-IR, 1H NMR). Secondly, ion binding properties of synthesized compounds were investigated with various metals (Na+, K+, Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+, Ag+, Hg2+, Fe2+, Co2+, Ni2+, Cu2+, Pd2+ and Al3+) by fluorescence and UV-vis spectrometer.
Supramoleküllerin önemli bir bölümünü oluşturan kaliksarenler bu alandaki diğer moleküllere kıyasla kolay sentezlenebilmeleri ve çok fazla türevlerinin hazırlanabilmesinden dolayı en çok dikkat çeken makrosiklik bileşikler olmuşlardır. Ayrıca kaliksarenlerin, katyon, anyon ve organik moleküller için uygun birer reseptör olabilme özelliğinden dolayı bu grup bileşiklere ilgi giderek artmıştır. Bu çalışmada ise, reseptör özelliği olabilecek kumarin esaslı yeni kaliks[4]aren türevleri sentezlenmiştir. Sentezlenen yeni kaliks[4]aren türevlerinin yapıları spektroskopik yöntemlerle (FT-IR ve 1H-NMR) aydınlatılmıştır. Daha sonra elde edilen bu bileşiklerin reseptör özelliklerini araştırmak için çeşitli metallere (Na+, K+, Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+, Ag+, Hg2+, Fe2+, Co2+, Ni2+, Cu2+, Zn2+, Pd2+, ve Al3+) karşı olan ilgileri UV-vis. ve floresans spektrometresi yardımı ile incelenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/648
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Burcu Girgin.pdf5.66 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

68
checked on May 6, 2024

Download(s)

144
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.