Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/65
Title: Öğretmen adaylarının alan deneyimleri sürecinin etkililiğinin artırılmasında çevrimiçi öğrenme
Authors: Fidan, Yücel
Demirören, Serkan
Öztürk, Adviye
Güvercin, Mustafa Taylan
Hüseyin Özçınar
Keywords: Öğretmen Adaylarının Alan Deneyimleri
Çevrimiçi Öğrenme Ortamı
Karar Alma Ağaçları
Mesaj Başlatıcılar
Issue Date: 2012
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Series/Report no.: BSP;2010BSP001
Abstract: Scholl practice is being described as the most important part of teacher training programs in teacher training literatre . However, in teacher training literature, it is discussed that problems in school practice period could damage the process and even it could be misleading for student teachers. inadequate guidance of practice teacher and practice academician, inadequate interaction between student teacher and the other parts of the process and inadequate student teachers awareness level about observing teaching situations are being shown as major reasons of these problems. This study aims to raise interaction qualitatively and quantitatively between student teachers and other parts of school practice process using an online learning environment which will be developed for this study. In this project, questionnaire and interview will be used as a data collection tool in order to examine student teachers’ opinions about online learning environment. Reflective journals and online discussion messages will be used in order to examine student teachers’ teaching observations and experiences.
Alan deneyimi öğretmen yetiştirme sürecinin en önemli bileşeni olarak gösterilmektedir. Ancak alanyazında alan deneyimi sürecinde yaşanan çeşitli sorunların bu sürecin etkililiğini sınırlandırdığı hatta bazı durumlarda alan deneyiminin öğretmen adayları açısından yanlış yönlendirici olabildiği belirtilmektedir. Alanyazın incelendiğinde bu sorunların kaynağı olarak alan deneyimi sürecinde öğretmen adaylarına gerek uygulama öğretmeni gerekse ilgili öğretim elemanı tarafından sağlanan rehberliğin eksikliği, sürecin diğer paydaşlarıyla öğretmen adayları arasındaki etkileşimin nicel ve nitel olarak yetersizliği, öğretmen adaylarının öğretim uygulamasının bütüncül olarak gözleme konusundaki deneyimsizlikleri gibi konular öne çıkmaktadır. Bu çalışma kapsamında bahsedilen sorunlara çözüm oluşturması amacıyla hazırlanacak çevrimiçi öğrenme ortamıyla öğretmen adaylarının akran ve sürecin diğer paydaşlarıyla etkileşiminin artırılması ve derinleştirilmesi, alan deneyimlerindeki yansıtıcılık düzeylerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma kapsamında, öğretmen adaylarının uygulamaya yönelik görüşleri anket ve görüşmeler yoluyla, uygulama gözlem ve deneyimleri ise çevrimiçi tartışma ortamındaki mesajlarından elde edilecek veriler çözümlenerek incelenecektir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/65
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hüseyin Özçınar.pdfBaşlangıç seviyesi projesi1.66 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

4
checked on May 29, 2023

Download(s)

2
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.