Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/658
Title: Pilates eğitiminin vücut kompozisyonuna etkisi
Other Titles: The effects of pilates training on body composition
Authors: Ummuhan Baş Aslan
Şavkın, Raziye
Keywords: Vücut Kompozisyonu
Yağ Yüzdesi
Egzersiz
Pilates
Body Composition
Fat Percentage
Exercise
Issue Date: Jun-2014
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: The aim of this study was to investigate the effects of pilates training on body composition. 42 woman aged between 30 to 50 years with average 41,00±6,09 years were included in the study. Participants were divided into two groups as pilates group (n=21) and control group (n=21). The pilates group participated in an eight-week Pilates exercise programme, three times weekly for 60 min per class. The participants in the control group received no exercise training. The participants in two groups underwent pre- and post-test. Body composition was evaluated with bioelectric impedance analysis (BİA) method. Extremities and trunk circumference and skinfold thickness was measured by using the Gullick tape and Holtain skinfold caliper, respectively. Body fat percentage was calculated using the Siri equation and BİA method. After training programme, in the pilates group, except waist-hip ratio and thigh circumference (p>0,05); we found significant decrease in waist, abdominal, hip, calf, arm, forearm circumference (p<0,05). Except front thigh, calf and abdominal skinfold thicknesses (p>0,05); we found significant decrease in biceps, triceps, chest axillar, subscapular, suprailiac skinfold thicknesses (p<0,05). Except impedance values (p>0,05); we found significant decrease in body mass index (BMI), total body fat percentage, total fat mass, legs, arms and trunk fat percentage anf fat mass and metabolic age, obesity degree (%) and visceral fat (p<0,05). Lean body mass significant increase (p<0,05). In control group we found significant increse in BMI, abominal and hip circumference, thigh and abdominal skinfold thicknesses and body fat percentage (p<0,05) while not showing any significant changes in other parameters (p>0,05). Our results indicate that pilates training had positive effects on body composition parameters.
Çalışmamızın amacı pilates eğitiminin vücut kompozisyonuna etkisini incelemektir. Çalışmamıza, yaşları 30-50 yıl (41,00±6,09) arasında değişen 42 kadın dahil edildi. Olgular randomize olarak pilates (n=21) ve kontrol (n=21) gruplarına ayrıldı. Pilates grubundaki olgulara 8 hafta boyunca, haftada 3 gün, 60 dakika pilates eğitimi verildi. Kontrol grubundaki olgulara herhangi bir uygulama yapılmadı. Başlangıçta ve eğitimin sonunda her iki gruptaki olguların vücut kompozisyonları biyoelektrik impedans analizi (BİA) yöntemiyle, ekstemitelerin ve gövdenin çevre ölçümleri Gullick şeridiyle, deri kıvrım kalınlıkları skinfold kaliperle değerlendirildi. Vücut yağ yüzdesi BİA yöntemi ve Siri formülüyle belirlendi. Eğitim programının sonunda pilates grubunun uyluk çevre ölçümü, bel-kalça oranı hariç; bel, abdomen, kalça, bacak, kol, önkol çevre ölçümleri değerlerinde anlamlı derecede azalma elde edildi (p<0,05), Uyluk, bacak ve abdominal bölge deri kıvrım kalınlığı hariç; biceps, triceps, göğüs, aksillar, subscapular, suprailiac bölgeden alınan deri kıvrım kalınlığı ölçümü değerlerinde azalma görüldü (p<0,05). BİA ölçümlerinde empedans değerleri hariç; vücut kitle indeksi (VKİ), yağ yüzdesi, genel yağ yüzdesi, genel yağ kilogramı, bacak, kol ve gövdenin yağ yüzdesi ve yağ kilogramıyla olgunun metabolizma yaşı, obezite derecesi(%) ve iç yağlanma değerinde anlamlı derecede azalma elde edildi (p<0,05). Genel yağsız kütle oranının eğitim sonrası değerinin eğitim öncesine göre arttığı belirlendi (p<0,05). Kontrol grubumuzun VKİ değerinde, abdomen ve kalçanın çevre ölçümleri, uyluk ve abdominal deri kıvrım kalınlığı ölçümü ile yağ yüzdesinde artma görülürken (p<0,05), diğer parametrelerde değişiklik bulunmadı (p>0,05). Çalışmamızın sonuçları pilates egzersizlerinin vücut kompozisyonu parametlerinde pozitif etkiler açığa çıkardığını gösterdi.
URI: https://hdl.handle.net/11499/658
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Raziye Şavkın.pdf2.12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

18
checked on May 29, 2023

Download(s)

338
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.