Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/664
Title: Finansal raporlama standartları’nın piyasa değerini açıklama gücü üzerine etkisi
Other Titles: The impact of financial reporting standards on explanatory power of market value
Authors: Uyar, Umut
Advisors: Muhsin Çelik
Keywords: IFRS
The Impact of Market Value
Turkish GAAP
Capital Markets
Panel Data Method
UFRS
Piyasa Değeri Etkisi
Yerel Muhasebe Standartları
Sermaye Piyasaları
Panel Veri Analizi
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Nowadays, the most important contribution of technological developments on accounting field is that investors who find overseas investment opportunities can find lots of information about these overseas firms. However, this information which could be found rapidly has a reliability and stability problem. Although a set of institutions guarantee the reliability and stability of information, investors still have problems about them. The reason is overseas firms has different commercial cultures and financial reporting systems. International Accounting Standards Board (IASB) was founded in 2001 and its aim is developing quality, easily understandable, generally accepted and globally accounting information for investors, analysts, regulators, business leaders etc. IASB is responsible for the development and publication of International Financial Reporting Standards (IFRS). Correspondingly, the Turkey Accounting Standads (TMS) / Turkey Financial Reporting Standards (TFRS) have been applied on Turkish firms which are trading in Borsa Istanbul Stock Exchange since 2005. The TMS/TFRS which were translated to Turkish and harmonized to Turkish commercial system has noticeable changes on recording, clustering and reporting of financial affairs. The aim of this thesis is that testing the impact of IFRS on publicly traded corporations’ market value by comparing Turkish Generally Accepted Accounting Principles (GAAP). The main hypothesis is that to investigate IASB’s target whether or not achieving success on Turkish market. Dataset includes 2000-2004 (for Turkish GAAP sample) and 2005-2009 (for IFRS sample) periods annually data of 225 publicly traded corporations’ financial reports. In the study panel data method was used for analysis. In conclusion, according to the investors, the financial reports which prepared with IFRS are more reliable than the financial reports which prepared with Turkish GAAP. The results show that the explanatory power of IFRS period is greater than Turkish GAAP period.
Yatırımcılar açısından ülkeler arası yatırım fırsatları edinmek, okyanus aşırı ülkelerde faaliyet gösteren firmalar hakkında finansal bilgilere sahip olmak, günümüzde teknolojik gelişmelerin muhasebe ve finans alanına en önemli katkılarından birini oluşturmaktadır. Diğer yandan, bu hızlı ve kolay sağlanan bilginin güvenilirliği ile birlikte kolay anlaşılır olması de her zaman tartışma konusu olmaktadır. Bir takım kurumlar tarafından bilginin güvenilir olması garanti altına alınsa da, yatırımcılar anlaşılırlığı konusunda sorunlar yaşamaktadır. Bunun nedeni, farklı ülkelerin farklı ticari geleneklere ve finansal sistemlere sahip olmasından kaynaklanmaktadır. 2001 yılında kurulmuş olan Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu’nun (IASB) amacı, kaliteli, anlaşılır, genel kabul görmüş ve küresel muhasebe bilgisinin oluşturulmasını sağlamak olarak belirtilmektedir. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nın (UFRS) hazırlanması, yayınlanması ve güncellenmesinden sorumlu olan IASB, tüm dünya ülkelerini aynı muhasebe ve finansal raporlama standartlarına bütünleştirerek, küreselleşme etkisi ile ekonomik sınırların ortadan kaktığı finansal piyasalar oluşturmayı hedeflemektedir. IASB’nin çalışmalarına paralel olarak 2005 yılından itibaren Türkiye halka açık şirketlerde, Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) adları altında uluslararası standartları kullanılmaktadır. Türkçe çevirisi ve uyumlaştırılması yapılmış olan TMS/TFRS‘ler ticari/mali nitelikteki işlemlerin kayıt altına alınması, sınıflandırılması ve raporlanması aşamalarında önemli değişiklikler içermektedir. Bu değişikliklerin temel noktası, kaliteli, anlaşılır, küresel bilginin oluşturulmasının yanı sıra şirketlerin gerçek finansal durumlarının ilgili taraflara sunulması olarak vurgulanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de TMS/TFRS uygulamalarının halka açık şirketlerin piyasa değerleri üzerindeki açıklama gücünün yerel mevzuatı ifade eden Muhasebe Uygulamaları Genel Tebliği (MSUGT) ile karşılaştırarak analiz etmektir. Test edilmek istenen hipotez IASB ‘nin standartların oluşturulmasındaki temel hedefi olan kaliteli, anlaşılır, genel kabul görmüş ve küresel muhasebe bilgisinin Türkiye piyasasında oluşup oluşmadığının araştırılmasıdır. 2000-2004 ve 2005-2009 dönemlerinde faaliyet gösteren 225 firmanın finansal verilerinin kullanıldığı çalışmada, araştırma tekniği olarak panel veri analizi tercih edilmiştir. Çalışmada, TMS/TFRS uygulamalarına göre hazırlanan mali tabloların yatırımcılar tarafından daha güvenilir kabul edildiği ve 2005 yılı sonrasıda, öncesine göre fiyatlamayı daha yüksek ölçüde açıkladığı sonucuna ulaşılmıştır.
URI: https://hdl.handle.net/11499/664
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Umut Uyar.pdf1.62 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

62
checked on May 6, 2024

Download(s)

234
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.