Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/666
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAlparslan, Emin-
dc.contributor.editorKamil Orhan-
dc.date.accessioned2016-01-06T07:34:16Z
dc.date.available2016-01-06T07:34:16Z
dc.date.issued2015-07-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11499/666-
dc.description.abstractThe result of the investigation of artifical intelligence which started in the 1950’s and now it comes considerable points; the necessity of humans reducing day by day in industry, agriculture, service sectors and connected to these labor market. Besides; increasing consupmtion demand and diversity, manufacturers led to the need for a greater number of customers for consumer. Manufacturers who interest in not the number of consumers but their economic power. Fort he creation of the high purchasing power consumers; it was born to necessity to produce high value added products and to create high jobs requirements. But besides that; fort he production of technological equipment or in order to meet Daily needs; there is a need for raw materials and semi finished production ot the basic needs which are located in the product tree. Post Fordist production method and import substitution policies in the 1970s replaces based on production which could do more export economic policy with Fordist production, raising competitiveness of firms and to reduce production costs, therefore more production were asked to lower product prices. There are people on the basic of all of these developments. Production and reducing the number of employees in the service sector, an increase in production efficiency is required. But export driven growth model application that plays the advanced and develeoping countries the need for qualified workers increasing with each passing day. Production an deven as employment in the service sector to be efficient, it is necessary to be continued to the work situations and must be minimized in the employer is one of the most important factors that effect the efficiency of the production of the human. In case of this, businesses will be able to continue to increase the competitiveness and existence. The aim of this study, the reasons of leaving the business, employees absences, effect and precautions, to be aware of conductive wire production sector in particular.en_US
dc.description.abstract1950’li yıllarda başlayan ve şu anda hatırı sayılır noktalara gelen yapay zekâ araştırmaları sonucunda endüstride, tarımda, hizmet sektöründe ve bunlara bağlı işgücü piyasalarında insana olan ihtiyaç yıllar geçtikçe azalmaktadır. Bunun yanında tüketim talebinin ve çeşitliliğinin hızla artması, üreticiler için daha çok sayıda müşteri- tüketici ihtiyacını doğurmuştur. Üreticiler, bu tüketicilerin sayısı ile değil, onların ekonomik güçleri ile ilgilenmektedir. Alım gücü yüksek tüketiciler yaratılması için, katma değeri yüksek ürünler üretmeye ve kazancı yüksek işler yaratmaya ihtiyaç doğmuştur. Ancak bunun yanı sıra teknolojik ekipmanların üretiminde ya da günlük ihtiyaçların karşılanması için temel ihtiyaç malzemelerinin ya da bunların ürün ağacında bulunan hammadde ve yarı mamullerin üretimine de ihtiyaç vardır. 1970’li yıllardaki Post Fordist üretim metodu ve ithal ikameci politikalar yerini üretime dayalı daha çok ihracat yapabilen ekonomik politikalara bırakmıştır. Fordist üretim ile firmaların rekabet edebilirliğini yükselterek üretim maliyetlerini azaltmalarını sağlamak ve dolayısıyla daha çok üretim ile ürün fiyatlarını düşürmek istenmiştir. Tüm bu gelişmelerin temelinde insan vardır. Üretim ve Hizmet sektöründe çalışan sayısını azaltarak üretim verimliliği artırılmak istenmektedir. Ancak ihracata dayalı büyüme modeli uygulamaya çalışan gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde nitelikli insana olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Üretimdeki verimliliği etkileyen en önemli unsurlardan biri olan insanın, üretim ve hatta hizmet sektöründe verimli olarak istihdam edilmesi için işe devam durumları ve işgören devrinin minimize edilmesi gerekmektedir. Bunun yapılması halinde işletmeler rekabet güçlerini artıracak ve varlığını devam ettirebilecektir. Bu çalışmanın amacı; işletmelerdeki çalışanların işe devamsızlıklarının ve işten ayrılma durumlarının nedenleri, etkileri ve önlemlerini iletken tel üretim sektörü özelinde irdelemektir.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherPamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇalışmaen_US
dc.subjectİşe Devamsızlıken_US
dc.subjectİşten Ayrılma Niyetien_US
dc.subjectİşgören Devrien_US
dc.subjectWorken_US
dc.subjectAbsenteeismen_US
dc.subjectIntend to Leaveen_US
dc.subjectEmployee Turnoveren_US
dc.titleİşgücü kaybının nedenleri, etkileri ve alınabilecek önlemler : Denizli kablo ve tel üreticisi bir firmada araştırmaen_US
dc.typeReporten_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US
dc.ownerPamukkale University-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeReport-
item.fulltextWith Fulltext-
item.languageiso639-1tr-
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Emin Alparslan.pdf1.53 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

40
checked on May 27, 2024

Download(s)

18
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.