Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/669
Title: Pir Mehmed bin Yusuf El Ankaravi'nin Tercüman El-Lüga (Kara Piri Lügati) " " maddeleri
Other Titles: Tercüman El-Luga’da (Kara Piri Lügati) all items
Authors: Aymelek, Handan
Advisors: Turgut Tok
Keywords: Eski Anadolu Türkçesi
Pir Mehmed Bin Yusuf El Ankaravi
Lügat-ı Karapiri
Old Anatolian Turkish
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Tercümân El-Lüga is one of the four works of P?r Mehmed Bin Yusuf El Ankarav?. It belongs to the period of Ottoman of 16th century. The written work consists of two volumes. Two volumes are in one book. Our work it was copied by Mustafa b. Mehmet Musa b. Akçakoca at Kızılbey Medresseh in Ankara. We have received Lughat-ı Karapiri from Revan Pavilion in Topkapı Palace Museum. The Work is Arabic Turkish lughat. Turkish meanings are given to the Arabic words, these Arabic words exemplified with Arabic sentence, Qur’anic verses and hadiths. First, we did transcription after we had received. Since we are much more interested in Turkish parts, we have given the Arabic examples in “Arabic elements (Arabic )’’. After the transcription the work, we have examined language features aspects of phonolgy and morphology. By determining language features and types of words in lughat, we gave examples related with them. It is clearly seen the features of Old Anatolian Turkish’s voice and shape.
Tercümân El-Lüga P?r Mehmed Bin Yusuf El Ankarav?’nin dört eserinden biridir. 15. yüzyıl, Osmanlı Türkçesi dönemine ait bir eserdir. Eser iki ciltten meydana gelmektedir. İki cilt bir aradadır. Bizim çalıştığımız nüsha, Ankara’da Kızılbey Medresesinde, Mustafa b. Mehmet Musâ b. Akkoca eliyle istinsah edilmiştir. Lügat-ı Karap?r?’yi Topkapı Sarayı Müzesi Revan Köşkünden temin ettik. Eser, Arapça-Türkçe bir lügattir. Arapça sözcüklerin Türkçe karşılıkları verilmektedir. Bu Arapça sözcükler Arapça cümle, Ayet-i Kerime ve Had?s-i Şerifler içerisinde örneklendirilmiştir. Eserin temininden sonra ilk olarak transkripsiyonunu yaptık. Eserin daha çok Türkçe kısmıyla ilgilendiğimiz için Arapça örnekleri “Arapça unsur (Arapça)” diye verdik. Transkripsiyonundan sonra eserin dil özelliklerini ses ve şekil bilgisi yönüyle inceledik. Eserde görülen dil özelliklerini ve sözcük türlerini belirleyerek, bunlarla ilgili örnekler verdik. Eserde Eski Anadolu Türkçesinin ses ve şekil özellikleri açıkça görülmektedir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/669
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Handan Aymelek.pdf6.33 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

40
checked on May 27, 2024

Download(s)

64
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.