Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/670
Title: 12/8 Anahtarlamalı Relüktans motoru ve 2n tipi sürücü tasarımı ve gerçeklemesi
Other Titles: Design and implementation of 12/8 switched Reluctance motor and 2n type driver
Authors: Yavuz, Cihangir
Advisors: Ceyhun Karpuz
Keywords: 12/8 AR Motor
2N Tipi AR Motor Sürücü
3 Faz AR Motor
12/8 SR Motor
2N Type SR Motor Driver
3 Phase SR Motor
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Switched reluctance motor has found a large application with the evolving semiconductor technology. Due to it’s high efficeny, low cost, simple mechanic structures, switched reluctance motor have began to take place it deserved in daily life. It is essential to use a converter circuit for operation of the switched reluctance motors İn this thesis a new switched reluctance motor and its driver is designed. The SolidWorks is used for solid-state drawing at the design stage and Maxwell is used for magnetic analysis. A 1,5 kW switched reluctance motor has been designed with 2N type bridge converter circuit.
Anahtarlamalı relüktans motoru gelişen yan iletken teknoloji ile yeniden hayat bulmuştur. Yüksek verim, düşük maliyet, basit mekanik gibi avantajlarından dolayı hızlı bir şekilde günlük hayatta hak ettiği yeri almaya başlamıştır. Anahtarlamalı relüktans motorun çalışması için bir çevirici devre kullanmak şarttır. Bu tez kapsamında yeni bir anahtarlamalı relüktans motoru ve sürücüsü tasarlarlanmıştır. Tasarım aşamasında katı hal çizimi için SolidWork programını ve manyetik analiz için maxwell programını kullanılmıştır. 1.5kW gücünde bir anahtarlamalı relüktans motorunu 2N köprü tipi sürücü devresi ile birlikte tasarlanmıştır.
URI: https://hdl.handle.net/11499/670
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cihangir Yavuz.pdf12.93 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

148
checked on May 6, 2024

Download(s)

268
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.