Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/674
Title: Finansal raporlamada ertelenmiş vergi ve borsa İstanbul’da işlem gören şirketler üzerinde bir uygulama
Other Titles: Deferred taxes; in financial reporting and an application about publicly-traded company in the Borsa Istanbul
Authors: Muhsin Çelik
Öziç, Hatice Can
Keywords: TMS 12 Gelir Vergisi Standardı
İndirilebilir ve Vergilendirilebilir Geçici Farklar
Ertelenmiş Vergi Borcu ve Alacağı
Ertelenmiş Verginin Oran Analizlerine Etkisi
Standard IAS 12 Income Taxes
Deductible and Taxable Temporary Differences
Deferred Tax Liabilities and Receivables
The effect of Deferred Tax Rate Analysis.
Issue Date: Nov-2015
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: The reliable, transparent and common financial reporting is aimed with International Financial Reporting Standards (IFRS) in both national and international platform in accordance with the ne1eds. In our country, these standards under the name of Turkey Accounting Standards have brought significant changes to the accounting and financial reporting system, too. In the income tax standard IAS 12, one of the most comprehensive IFRS standards, Accounting for the income taxes which are calculated on the earnings of the corporation is held and it is given to the provisions relating to deferred tax. According to these standards, the situations emerged between tax laws and accounting standards and make up temporary differences are to reveal the true rue financial status of the business by reflecting as deferred tax liability and tax receivables to financial statements. The reflection of the concept of deferred tax, takes place in literature with the adopting of IFRS, with the calculation to financial statements affects almost all of financial statements in addition to income or all-inclusive income and even financial structure rations in longer term. The aim of this research is to analyze the differences between international accounting standards and tax laws, to explain the concept of deferred taxes that enable to display these differences in the financial statements and to investigate the effect of deferred tax on financial ratios.
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları(UFRS) ile hem ulusal hem de uluslararası platformda güvenilir, şeffaf, ortak ve ihtiyaca uygun şekilde finansal raporlanma amaçlanmıştır. Ülkemizde de “Türkiye Muhasebe Standartları” adı altında yayınlanan bu standartlar muhasebe ve finansal raporlama sistemine önemli değişiklikler getirmiştir. Finansal Raporlama Standartları arasında en kapsamlılarından biri olan TMS 12 Gelir Vergisi standardında, kurumların kazançları üzerinden hesaplanan vergilerin muhasebeleştirilmesi düzenlenmekte ve ertelenmiş vergilerle ilgili hükümlere yer verilmektedir. Bu standartta göre vergi mevzuatı ve muhasebe standartlarının düzenlemeleri arasında ortaya çıkan ve geçici fark oluşturan durumlar, finansal tablolara ertelenmiş vergi varlığı, ertelenmiş vergi yükümlülüğü ile ertelenmiş vergi geliri ve ertelenmiş vergi gideri olarak yansıtılıp işletmenin gerçek finansal durumu ve faaliyet sonucu ortaya konmaktadır. UFRS’ nin benimsenmesi ile literatüre giren ertelenmiş vergi kavramının hesaplanarak finansal tablolara yansıtılması, kâr ve ya kapsamlı kârın yanında hemen hemen bütün finansal tablo kalemlerini etkilemektedir ve uzun vadede finansal yapı oranların da etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı; uluslararası muhasebe standartları ile vergi kanunları arasındaki ortaya çıkan farklılıkları incelemek, bu farklıkların finansal tablolarda gösterimini sağlayan ertelenmiş vergi kavramını açıklamak ve ertelenmiş verginin finansal oranlara olası etkisinin araştırılmasıdır.
URI: https://hdl.handle.net/11499/674
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hatice Can Öziç.pdf1.71 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.