Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/691
Title: Ege bölgesi’ndeki bazı Alyssum L. Taksonlarının biyolojik aktivitelerinin incelenmesi ve aktif bileşenlerinin karakterizasyonu
Other Titles: Investigation of biological activities of some Alyssum L. Taxa distributed in the aegean region and characterization of their active components
Authors: Ramazan Mammadov
Özay, Cennet
Keywords: Alyssum L.
Antioksidan Kapasite
Antibakteriyal Aktivite
Sitotoksisite
HPLC
Antioxidant Capacity
Antibacterial Activity
Cytotoxicity
Issue Date: Nov-2015
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: In this research the phenolic composition, antioxidant, antibacterial and cytotoxic activities of the methanolic extracts obtained from some Alyssum taxa (A. foliosum var. megalocarpum, A. fulvescens var. fulvescens, A. simplex, A. murale var. murale, A. strigosum subsp. strigosum, A. corsicum, A. virgatum, A. cypricum, A. sibiricum, A. discolor) known as kuduzotu in western Turkey, were firstly investigated. The antioxidant activity of the extract was determined by DPPH, metal chelating, phosphomolybdenum, ?-carotene/linoleic acid and ferric reducing power assays. Total phenolic and flavonoid contents of each extract were also investigated by using both Folin-Ciocalteu reagent and aluminium chloride. The brine shrimp (Artemia salina L.) lethality test was used to screen for the possible cytotoxic activity of the extracts. Three human cancer cell lines (MCF-7, H1299 and HeLa) were used for the determination of cytotoxic effects on cancer cells of extracts. MIC concentrations were determined with broth microdilution assay for the antibacterial activity. The phenolic components were determined by HPLC. The amounts of cinnamic acid derivatives were higher in hyperaccumulators taxa, while the benzoic acid derivatives were higher in non-hyperaccumulator taxa. Total phenolic and flavonoid contents in the extracts were correlated with antioxidant potentials. Generally, A. simplex ve A. discolor were the most biologically active taxa in all assays as non-hyperaccumulators, while A. virgatum was the most biologically active taxon in the hyperaccumulator taxa. More detailed investigations are needed to test the biological activities of Alyssum taxa as hyperaccumulators and non-hyperaccumulator species. Because the genus Alyssum L. is one of the biggest genera in Turkey and many of them are endemic.
Bu çalışmada, kuduzotu olarak bilinen bazı Alyssum L. taksonlarına (A. foliosum var. megalocarpum, A. fulvescens var. fulvescens, A. simplex, A. murale var. murale, A. strigosum subsp. strigosum, A. corsicum, A. virgatum, A. cypricum, A. sibiricum, A. discolor) ait metanol ekstraktlarının antioksidan, antibakteriyel ve sitotoksik aktiviteleri ile fenolik kompozisyonu ilk defa araştırılmıştır. Ekstraktların antioksidan aktivitesi DPPH, metal şelatlama, fosfomolibdenyum, ?-karoten/linoleik asit ve demir indirgeme metotlarıyla belirlenmiştir. Ayrıca toplam fenolik ve flavonoid madde miktarları da Folin-Ciocalteu reaktifi ve alüminyum klorür kullanılarak tespit edilmiştir. Brine shrimp (Artemia salina L.) letalite testi ile ekstraktların olası sitotoksik aktivitesi incelenmiştir. Alyssum ekstraktlarının kanser hücreleri üzerindeki sitotoksik etkisinin tayini için üç farklı kanser hücre hattı (MCF-7, H1299 ve HeLa) kullanılmıştır. Antibakteriyal aktivite deneylerinde MİK konsantrasyonları belirlenmiştir. HPLC ile tespit edilen fenolik bileşen miktarlarında hiperakümülatör türlerde sinnamik asit türevleri, non-hiperakümülatör taksonlarda ise benzoik asit türevleri daha yüksek çıkmıştır. Bulunan toplam fenolik ve flavonoid miktarları ekstraktların antioksidan kapasiteleri ile uyumlu bulunmuştur. Genel olarak, non- hiperakümülatör taksonlarda A. simplex ve A. discolor gerçekleştirilen tüm deneylerde biyolojik olarak en aktif takson iken, A. virgatum ise hiperakümülatör taksonlar içinde biyolojik olarak en aktif takson olmuştur. Ülkemizde yayılış gösteren Alyssum L. cinsinin oldukça fazla türle temsil edilmesi ve bunların büyük çoğunluğunun endemik olması nedeniyle bu cinsin türlerinin biyolojik aktivitelerinin hiperakümülatör ve non-hiperakümülatör taksonlar düzeyinde daha ayrıntılı araştırılmalarına ihtiyaç vardır.
Description: Bu tez çalışması PAÜ-Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından 2013FBE029 nolu proje ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/691
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cennet Özay.pdf2.35 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

2
checked on May 29, 2023

Download(s)

4
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.