Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/712
Title: Süt liflerinden üretilen kumaşların ön terbiye işlemlerinin araştırılması
Other Titles: Pre-treatments of milk (casein) fiber fabrics
Authors: Sevgisunar, Halime Gökçin
Advisors: Arzu Yavaş
Keywords: Rejenere Protein Lifleri
Süt Protein Lifleri
Ön Terbiye
Regenerated Protein Fibers
Milk Protein Fibers
Pre-Treatment
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Regenerated protein fibers have not gained much importance as regenerated cellulose fibers, which are sourced from natural fibers class. After 1935, studies related to the production of these fibers made in many countries; but then it’s production stopped because fiber had no satisfying physical technological properties. All attention focused on these fibers because, physical technological properties of petroleum-based synthetic fibers are much more better than regenerated protein fibers. Today, we see the importance of regenerated protein fibers are increasing due to obtained from natural raw materials and reshaped after processes. Milk protein fibers of regenerated protein fibers can be considered advantageous in many respects that exhibit similar characteristics to wool fibers are thought to be a source of inspiration for new studies for the textile industry in the future. In this thesis, pretreatment processes of fabrics made from %100 milk protein fibers of regenerated protein fibers are investigated. In addition to bleaching with reductive and oxidative agents, enzymes were also studied during the pretreatment processes. Hydrophility, whiteness/yellowness and resistance values of processed samples are determined with conventional method and microwave energy and results are compared.
Rejenere protein lifleri; doğal kaynaklı lifler sınıfından olan rejenere selüloz lifleri kadar önem kazanamamışlardır. 1935 yılından sonra bu liflerin birçok ülkede üretilmesiyle ilgili çalışmalar yapılmış; fakat sonrasında istenilen fiziksel teknolojik özellikleri karşılayamadıklarından dolayı üretimleri durdurulmuştur. Petrol kaynaklı sentetik liflerin fiziksel teknolojik özelliklerinin rejenere protein liflerinden çok daha iyi olmasından dolayı bütün ilgi bu lifler üzerine yoğunlaşmıştır. Günümüze gelindiğinde ise; hammaddesi doğadan elde edilen ve birtakım işlemlerle biçimi değiştirilen rejenere protein liflerinin öneminin arttığını görmekteyiz. Yün liflerine benzer özellikler sergilemesiyle birçok açıdan avantajlı sayılabilen rejenere protein liflerinden süt protein liflerinin, alternatif lif olarak üretilebileceği ve ileride tekstil sektörü için yeni çalışmalara ilham kaynağı olabileceği düşünülmektedir. Bu tez çalışmasında rejenere protein liflerinden % 100 süt protein liflerinden üretilmiş kumaşların ön terbiye işlemleri incelenmiştir. Ön terbiye işlemlerinde indirgen, yükseltgen maddelerle ağartma yanında enzimlerle de çalışılmıştır. Konvansiyonel yöntem ve mikrodalga enerjisi kullanılarak işlem görmüş numunelerin beyazlık/sarılık ve mukavemet değerleri ile hidrofiliteleri belirlenmiş ve sonuçlar karşılaştırılmıştır.
Description: Bu tez çalışması Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından 2014FBE016 nolu proje ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/712
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Halime Gökçin Sevgisunar.pdf4.13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

66
checked on May 6, 2024

Download(s)

280
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.