Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/733
Title: İç kontrolde COSO ve ICFR ilişkisi
Other Titles: The relationship between COSO and ICFR in internal control
Authors: Karakoç, Mehtap
Özdemir, Serkan
Keywords: Audit
Internal Control
COSO Cube
Internal Control over Financial Reporting
Denetim
İç Kontrol
COSO
COSO Kübü
Finansal Raporlama ile İlgili İç Kontrol Raporu
Issue Date: 15-Jan-2016
Series/Report no.: Cilt:15, Sayı:56
Abstract: Bu çalışmada iç kontrol modellerinden COSO tüm boyutlarıyla açıklanmış, Sarbanes Oxley Kanunu (SOA) ile Amerikan Sermaye Piyasası’nın (SEC) şirketlerinden düzenli olarak istediği Finansal Raporlama ile ilgili iç Kontrol Raporu (Internal Control over Financial Reporting-ICFR) arasındaki ilişki üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda COSO’nun 1985 yılından itibaren yaşadığı gelişmeler hakkında bilgi verilmiştir. COSO’nun iç kontrole katkıları ve aldığı yollar incelenmiştir. COSO’nun yayınladığı çerçeveler göz önüne alınarak COSO Kübü ve temel prensipler üzerinde durulmuştur. SOA’un yürürlüğe girmesinden sonra SEC’in şirketlerinden zorunlu olarak istediği ICFR hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir.
In this study, COSO which is one of the internal control models was explained thoroughly and the relationship between COSO and Internal Control over Financial Reporting (ICFR), which American Capital Market (SEC) asked from companies regularly through Sarbanes Oxley Act (SOA), was mentioned. Within this scope, information about the development that COSO has gone through since 1985 was provided. The contributions of COSO to internal control and the emerging developments were investigated. Taking the frameworks issued by COSO into account, COSO Cube and COSO’s basic principles were focused on. Detailed information about ICFR, which SEC asked from listed companies after Sarbanes Oxley Act came into operation, was provided.
URI: https://hdl.handle.net/11499/733
ISSN: 1304-0278
Appears in Collections:Buldan Meslek Yüksekokulu Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
İç Kontrolde COSO ve ICFR İlişkisi.pdfAna Makale403.02 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

4
checked on May 29, 2023

Download(s)

2
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.