Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/799
Title: Uzaktan kontrollü güvenlik amaçlı şok cihazları tasarımı
Other Titles: Remote controlled security aimed shock device design
Authors: Evran, Veysel
Keywords: Elektroşok
Uzaktan Kontrol
Geri Dönüşlü Çevirici
Doğru Akım Çevirici
Yüksek Gerilim
Electroshock
Remote Control
Flyback Converter
DC Converter
High Voltage
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: The importance of the electroshock devices, which are started to be used with military and personal security purposes, have been increasing. Such that, General Directorate of Security Affairs purchased 40 electroshock devices to try them for the first time on the date of July 08, 2013. In this study, a new electroshock device has been designed by comparing the pros and cons of the former electroshock devices. This design can communicate with radio frequency that can be controlled via remote wireless control. This design consists of receiver, transmitter module, micro controller, transformer and semi-conductor material required for shock device. The objective of this study is to make cheap, domestic production electroshock devices with an original design rather than electroshock devices imported from abroad. Also first experimental prototype is realized. Successfully results are obtained in the simulation and experimental studies. There is a commercial patent chance as well. The innovative aspect of this thesis is the first work to be done.
Ülkemizde de askeri ve kişisel güvenlik amacıyla kullanılmaya başlanan elektroşok cihazlarının önemi giderek artmaktadır. Öyle ki Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 8 Temmuz 2013 tarihinde ilk defa denenmek üzere 40 adet elektroşok cihazı alınmıştır. Bu çalışmada ise daha önce yapılan elektroşok cihazlarının avantajları ve dezavantajları karşılaştırılarak yeni bir elektroşok cihazı tasarımı yapılmıştır. Bu tasarım uzaktan kablosuz olarak kontrol edilebilen radyo frekansı ile haberleşen bir tasarımdır. Bu tasarım alıcı ve verici modül, mikrodenetleyici, transformatör ve şok cihazı için gerekli yarı iletken malzemelerden oluşmaktadır. Yapılan bu özgün tasarımla yurt dışından ithal edilen elektroşok cihazları yerine ucuz yerli üretim elektroşok cihazlarının yapılması hedeflenmiştir. Deneysel olarak ilk prototipi de gerçekleştirilmiştir. Yapılan benzetim ve deneysel çalışmalarda başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Yapılan çalışmanın ticari patent yönü de vardır. Çalışmanın ilk kez yapılıyor olması da yenilikçi tezin yönüdür.
URI: https://hdl.handle.net/11499/799
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Veysel Evran.pdf2.28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

62
checked on May 27, 2024

Download(s)

140
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.