Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/81
Title: Tripolis Antik Kenti Kazı ve Restorasyon Projesi
Other Titles: Excavation, conservation and restoration works of the ancient city of tripolis
Authors: Şimşek, Celal
Konakçı, Erim
Semiz, Gürkan
Semiz, Barış
Yener, Barış
Demir, Kerem
Keywords: Kazı
Restorasyon
Buldan, Yenicekent
Tripolis
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Series/Report no.: KRM;2012KRM005
Abstract: The ancient city of Tripolis is located in the municipality of Yenicekent, in the town of Buldan in the Denizli Province. The city which was established on bank of the Maeandrum is located in the crossroads of the Phrygia, Caria and Lydia regions. Works of the Excavation, restoration and conservation of the ancient city of Tripolis in the 2012, was done with by H. Hüseyin BAYSAL who is Museum Director of Denizli, in the 18.06.2012-30.11.2012, with dated 04.11.2012 and numbered 79486 allowed of the General Directorate of Cultural Heritage and Museums and with scientific advisory of assistant professor Bahadır DUMAN who is Pamukkale University, Faculty Member. Studies was coducted with 8 archaeologists, two restorer, 13 students of archeology, 2 students of anthropology, 1 crane operatör and 23 workers in the form of regulation of the excavation house, supply of materials for excavation work, With the help of GPS to determine the topography of the ancient city of Tripolis. making to plans of the existing structures and place on a topographical map with survays, geo-radar works, excavation, restoration and conservation works, excavation house and laboratory studies.
Tripolis Antik Kenti, Denizli İli, Buldan İlçesi, Yenicekent Belediyesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Büyük Menderes (Maiandros) Nehri’nin hemen kıyısında kurulmuş olan kent, Lydia, Karia ve Phrygia bölgelerinin kesişim noktasındadır. Tripolis Antik Kenti 2012 Yılı Kazı, Onarım ve Koruma çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 11.04.2012 tarih ve 79486 sayılı karar - izni ile Denizli Müze Müdürü H. Hüseyin BAYSAL’ın başkanlığında, Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bahadır DUMAN'ın bilimsel danışmanlığında, 18.06.2012 – 30.11.2012 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmalar başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere, Denizli Valiliği, Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Denizli İl Özel İdaresi, Pamukkale Üniversitesi, İŞKUR TYÇP, Buldan Kaymakamlığı, Yenicekent Belediyesi ve TÜRSAB tarafından desteklenmektedir. Çalışmalar, 8 arkeolog, 2 restoratör, 13 arkeoloji öğrencisi, 2 antropoloji öğrencisi, 1 vinç operatörü ve 23 işçi ile kazı evinin düzenlenmesi, kazı çalışmaları için malzeme temini, Tripolis Antik Kenti’nin GPS yardımıyla topografyasının çıkartılması, yüzey araştırmaları ile mevcut yapıların planlarının çıkartılması ve topografik harita üzerine yerleştirilmesi, jeo-radar çalışmaları, kazı, onarım ve koruma çalışmaları ve kazı evi laboratuvar çalışmaları şeklinde yürütülmüştür.
URI: https://hdl.handle.net/11499/81
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bahadır Duman.zipKurumsal altyapı projesi66.62 MBUnknownView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

116
checked on May 27, 2024

Download(s)

66
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.