Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/814
Title: Eğitim kalitesinin belirlenmesinde etkili olan faktörlerin bulanık AHP ve Bulanık Topsıs yöntemi ile değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of the factors that affect the determination of quality in education with fuzzy AHP and Fuzzy Topsis
Authors: Yacan, İrfan
Advisors: Halil Savaş
Keywords: Kalite
Eğitim Kalitesi
Bulanık AHP
Bulanık Topsıs
Quality
Education Quality
Fuzzy AHP
Fuzzy Topsis
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Educational institutions offer a service. For quality education, components of this service must be determined and constantly searched for ways to improve. Determining the severity of the factors that contribute to the quality of education in an educational institution, is an important issue for quality works. Checking the quality of higher education services in the last stage is a classic management approach and an expensive way. This approach can often result in poor quality output. If the process is appropriately designed and operated, high quality service will be manufactured. As a first step in efforts to increase the quality of education, the effective factors in determining the quality of education should be explored, contribution to the quality of these factors must be considered. Moreover, determination of the weight of these factors can contribute to the comparison between the qualities of higher education institutions. In this study, a survey was applied to students of Pamukkale University Faculty of Economics and Administrative Sciences Faculty Business Administration Department. In the light of these surveys, the weight of the factors that determine the quality of education in the Department of Business Administration, were evaluated with Fuzzy AHP Method. Then, a survey was applied to some senior academics, in the light of these surveys and weight of main factors that obtained in the first stage, the quality of education in the Business Administration Departments at 9 State Universities of the Aegean Region were compared. For this comparison, Fuzzy TOPSIS method was utilized.
Eğitim kurumları, bir hizmet sunar. Kaliteli eğitim için, bu hizmetin bileşenlerinin belirlenmesi ve sürekli geliştirme yollarının aranması gerekmektedir. Bir eğitim kurumunda eğitim kalitesine katkı sağlayan faktörlerin önem derecelerinin belirlenmesi, kalite çalışmaları açısından önemli bir konudur. Yükseköğretimde hizmet kalitesini son aşamada kontrol etmek klasik yönetim anlayışından kalma ve pahalı bir yoldur. Bu yaklaşım, çoğu zaman kalitesiz bir çıktı ile sonuçlanabilir. Eğer süreç uygun bir şekilde tasarlanır ve çalıştırılırsa kaliteli hizmet üretilebilir. Eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik çalışmaların ilk adımı olarak, eğitim kalitesinin belirlenmesinde etkili olan faktörler araştırılmalı, bu faktörlerin kaliteye katkıları değerlendirilmelidir. Ayrıca, bu faktörlerin ağırlıklarının belirlenmesi, yükseköğretim kurumları arası kalite karşılaştırılmasına katkı sağlayabilmektedir. Bu çalışmada, Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğrencilerine bir anket uygulanmıştır. Bu anketler ışığında İşletme Bölümünde verilen eğitimin kalitesini belirleyen faktörlerin ağırlıkları, Bulanık AHP Yöntemi ile değerlendirilmiştir. Daha sonra, bazı akademisyenlere bir anket uygulanmış, bu anketler ve ilk aşamada elde edilen ana faktör ağırlıkları ışığında, Ege Bölgesindeki 9 Devlet Üniversitesindeki İşletme Lisans Bölümlerinde verilen eğitimin kalitesi karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma için ise Bulanık TOPSIS yönteminden faydalanılmıştır.
URI: https://hdl.handle.net/11499/814
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
İrfan Yacan.pdf2.15 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

206
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

352
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.