Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/875
Title: Orta Türkçe sözlüklerindeki söz varlığının eş değerlikler bakımından art süremli ve eş süremli karşılaştırması (isimler)
Other Titles: The Comparison of vocabulary in the middle Turkic dictionaries in terms of equivalence of diachrony and synchrony (nouns)
Authors: Demirel, Ezgi
Advisors: Mehmet Vefa Nalbant
Keywords: Orta Türkçe
Eş Değer
Divanü Lugati’t-Türk
Söz Varlığı
Sözlük
Middle Turkic
Equivalence
Divanü Lugat
Vocabulary
Dictionary
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: In our thesis named as “The Comparison of Vocabulary in the Middle Turkic Dictionaries In Terms of Equivalence of Diachrony and Synchrony (Nouns)” headword in D?v?nü Lu??ti’t-Türk are wieved from a persfective of equivalence by compering the headword in the other dictionaries of Middle Turkic. Our study has two main sections except introductory section. In the first section, the vocabulary of Middle Turkic is put to evaluation in itself. Measure of valuation is equivalence that is the main topic of our study. Here: After the meanings of vocabularies are given, the information of the derivations of words are given too. And finally every word is compared with the other words in other dictionaries under the titles of one to one, one to many, one to zero and false friends. In the second section the position of the main words that are determined by Swadesh, in Middle Turkic vocabulary and also today’s Turkish dialects that take place in our study is surveyed in terms of similarity and diversity. And in the last section finds that we gain from our study are commented.
Orta Türkçe Sözlüklerindeki Söz Varlığının Eş Değerlikler Bakımından Art Süremli Ve Eş Süremli Karşılaştırması (İsimler)” adını taşıyan tezimizde D?v?nü Lu??ti’t-Türk’teki madde başı isimler eş değerlikleri bakımından Orta Türkçenin diğer sözlüklerindeki isimlerle karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Çalışmamız giriş dışında iki ana bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde Orta Türkçenin söz varlığı kendi içinde bir değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Değerlendirme ölçütü çalışmamızın asıl konusu olan eş değerlik olmuştur. Burada sözcüklerin anlamları verildikten sonra köken bilgileri aktarılmıştır. Son olarak da her sözcük bire bir, bire çok, bire hiç, yalancı eş değerlik başlıkları altında diğer sözlüklerdeki sözcüklerle karşılaştırılmıştır. İkinci bölümde Swadesh’in belirlediği temel sözcüklerin Orta Türkçenin söz varlığındaki ve çalışmamıza almış olduğumuz bugünkü Türk lehçelerindeki durumu benzerlik-farklılık açısından incelenmiştir. Sonuç bölümünde ise çalışmamızdan elde ettiğimiz bulgular yorumlanmıştır
URI: https://hdl.handle.net/11499/875
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ezgi Demirel.pdf10.6 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

42
checked on May 27, 2024

Download(s)

988
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.