Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/916
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAkın, Osman-
dc.contributor.editorRamazan Baştürk-
dc.date2016-04-21en_US
dc.date.accessioned2016-04-26T12:51:42Z
dc.date.available2016-04-26T12:51:42Z
dc.date.issued2016-04-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11499/916-
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, Denizli’de çalışan ücretli öğretmen adaylarının tükenmişlik düzeyleri ve tükenmişlik düzeylerinin cinsiyet, algıladıkları ekonomik düzey, mezun oldukları lise türü, yerleştirildikleri bölüm tercih sırası ve öğrenimini devam ettirirken barınma yerine göre aralarında anlamlı bir farklılık olup olmadığını incelemektir. Ayrıca öğretmen adaylarının tükenmişlik düzeylerine etkileyen durumlara ilişkin görüşleri de belirlenmiştir. Araştırma 2014-2015 öğretim yılında Denizli’de ücretli öğretmenlik yapan 78 aday oluşturmuştur. Tükenmişlik düzeylerini belirlemek için “Tükenmişlik Ölçeği Kısa Versiyonu(BMS)”; kişisel bilgiler için araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Ücretli öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerini etkileyen durumları belirlemek için “Görüşme Formu” kullanılarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile veriler toplanmıştır. Toplanan verilerin analizinde nicel veriler t-testi ve varyans analizi teknikleri kullanılarak analiz edilmiş, nitel veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda öğretmen adayının %28,2’sinin tükenmişlik düzeylerinin çok düşük olduğu, %42,3’ünün tükenmişlik tehlikesi yaşadığı, %20,5’inin tükenmişlik yaşadığı ve %9,0’unun ciddi düzeyde tükenmişlik yaşadığı belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının tükenmişlikleri sosyo ekonomik düzeye göre farklılık gösterirken, cinsiyet, mezun oldukları lise türü, öğrenim gördükleri tercih sırası, ve barınma yerine göre farklılaşmamıştır. Nitel verilerin analizleri sonucunda ise düşük tükenmişlik yaşayan ücretli öğretmen adayları yüksek tükenmişlik yaşayanlardan farklı olarak okudukları bölümden beklentilerinin karşılandığı ve gelecekten umutlu olduklarını ifade etmişlerdir. KPSS, ÖAT, mesleki kaygılar, mesleğe hazır hissetme, mesleğin toplumda algılanan statüsü ve yaşanan problemlere yaklaşım biçimleri konusunda ortak görüş bildirmişlerdir.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherPamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÜcretli Öğretmenen_US
dc.subjectTükenmişliken_US
dc.titleÜcretli öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerien_US
dc.typeReporten_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US
dc.ownerPamukkale University-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeReport-
item.fulltextWith Fulltext-
item.languageiso639-1tr-
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osman Akın.docx268.59 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Onay.pdf283.72 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

108
checked on May 27, 2024

Download(s)

108
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.