Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/920
Title: Okullar hayat olsun projesine ilişkin görüşler
Other Titles: The Opinions of Middle School Principals About “Living Schools Project”
Authors: Selvitopu, Himmet
Keywords: Okullar Hayat Olsun Projesi
Ortaokul
Müdür
Living Schools Project
Middle School
Principal
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: The purpose of this study is to review the opinions of middle school principals about “Living schools Project” which started in December 13, 2011. In this qualitative study, case study method was used. Study group consisted of ten middle school principals working in the centre of Denizli and wanted to participate in voluntarily. To consist the study group, snowball sampling method was used. Data were obtained by using a semi structured interview form. In the process of data analysis, inductive content analysis technique, which is one of the forms of content analysis, was used. Findings were divided into three categories as collaboration with public units, acquisitions and the problems in the process of administration. Lastly, some suggestions were made about these categories in question.
Bu çalışmanın amacı, 13 Aralık 201’ de başlatılan “Okullar Hayat Olsun” Projesine ilişkin ortaokul müdürlerinin görüşlerini irdelemektir. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden “durum çalışması” kullanılmıştır. Çalışma grubu, Denizli merkez ilçelerinde “Okullar Hayat Olsun” Projesine katılan ortaokullardan gönüllü olarak katılan 10 müdürden oluşmaktadır. Bu katılımcılar, “kartopu örneklemesi” yöntemi ile belirlenmiştir. Çalışmada veriler, katılımcılarla yüz - yüze görüşülerek daha önceden hazırlanmış, yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi türlerinden “tümevarımcı analiz” tekniği kullanılmıştır. Çalışma bulguları kamu kurumlarıyla işbirliği, kazanımlar ve uygulama sürecinde karşılaşılan sorunlar olmak üzere değerlendirilmiştir. Söz konusu kategorilere ilişkin öneriler sunulmuştur.
URI: https://hdl.handle.net/11499/920
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kapak.pdf261.08 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
İçindekiler.pdf243.01 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Ana Metin.pdf503.01 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Onay.pdf313.37 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

52
checked on May 6, 2024

Download(s)

80
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.