Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/970
Title: Termofilik Bacillus Licheniformis’ten saflaştırılan Ekstrapolisakkarit’in (EPS) fizikokimyasal özelliklerinin belirlenmesi
Other Titles: Determination of physicochemical properties of Extrapolysaccaride (EPS) from thermophilic Bacillus Licheniformis
Authors: Çetin, Özlem
Advisors: Nazime Mercan Doğan, Gülümser Acar Doğanlı
Keywords: Bacillus Licheniformis
EPS
Melas
Peynir Altı Suyu
XRD
TGA
SEM
Molasses
Whey Protein
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada, Pamukkale termal kaynak izolatı olan Bacillus licheniformis B18’in ekzopolisakkarit üretimi optimize edilmiştir. EPS üretimine besiyeri (NB, LB, TSB), karbon kaynağı (galakturonik asit, glukuronik asit, glukoz), endüstriyel artık (melas, peynir altı suyu), sıcaklık (40, 45, 50, 55 °C) ve pH (6,5-9,0)’nın etkisi araştırılmıştır. Ticari besiyerlerine kıyasla, peynir altı suyu ve melas EPS üretimine olumlu etki göstermiştir. Maksimum EPS üretimine 2:100 melas konsantrasyonunda ulaşılmıştır. Buna ilaveten, alkali ortamda (pH 8) ve 45 °C sıcaklıkta bakteriyal EPS üretiminde önemli derecede artış gözlenmiştir.Tez çalışmamızda farklı ortamlardan elde edilen saf EPS’nin şeker, protein ve üronik asit içerikleri de analiz edilmiştir. Melas besiyerinden elde edilen EPS’nin şeker oranının yüksek olduğu gözlenmiştir. XRD desenlerine göre B18’in EPS’si büyük ölçüde amorf karaktere veya zayıf bir mikro düzenlenme (zayıf kristalin) yapısına sahiptir. TGA analizinde ise artan sıcaklıkla birlikte iki aşamalı bir kütle kaybı olmuştur. SEM görünümleri incelendiğinde EPS’nin gelişme ortamına bağlı olarak ipliksi ya da lamellar yapıda olduğu, ipliksi uzantılarla bakterilerin yüzeye veya birbirlerine tutundukları görülmüştür.
In this study, the exopolysaccharide production of Bacillus licheniformis B18 isolated at Pamukkale thermal springs. The effect of nutrient media (NB, LB and TSB), carbon source (galacturonic acid, glucuronic acid and glucose), industrial residues (molasses and whey), temperature (40, 45, 50 and 55 ° C) and pH (6, 5-9,0) was investigated on production of EPS. While the addition of molasses and whey protein affected the EPS production positively, commercial nutrient media didn’t affect the EPS production. The maximum EPS production was reached in 2: 100 molasses concentration. In addition, bacterial EPS production was observed to increase in an alkaline medium (pH 8) and at 45 °C. In our thesis study, the contents of sugar, protein and uronic acid contents of EPS obtained from different environments was also analysed. The sugar content of EPS derived from molasses medium was high. According to the XRD patterns, the EPS structure of B18 strain has largely amorphous character or a micro regulation weak (weak crystalline). Also, it was found that a two-stage mass was loss with increasing temperature in TGA analysis. As results of SEM, it was observed that EPS has filamentous or lamellar structure and B18 cells have been hold on to surface or each other with fibrils.
Description: Bu tez çalışması Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından 2014FBE037 nolu proje ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/970
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Özlem Çetin.pdf
  Restricted Access
2.6 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Onay 1.pdf
  Restricted Access
522.29 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Onay 2.pdf
  Restricted Access
349 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

26
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.