Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/983
Title: Ortaokullarda temizlik ihtiyaçlarının karşılanma düzeyi
Authors: Ebcim, Güngör
Keywords: Ortaokul
Temizlik İhtiyaçları
Temin Süreci
Middle School
Cleaning Needs
Procurement Process
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmanın amacı, Denizli merkez ilçedeki ortaokulların temizlik ihtiyaçlarının hangi yollarla temin edildiğini tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanma düzeyini belirlemektir. Tarama modelindeki araştırmanın çalışma grubunu 2013-2014 eğitim öğretim yılında Denizli ili merkez ilçeler Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinden yansız olarak seçilen 50 ortaokul müdürü oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak okul müdürlerine uygulanmak üzere geliştirilen anket formları kullanılmıştır. Veriler çalışma grubundaki her bir okul ziyaret edilerek araştırmacı tarafından toplanmış ve Microsoft Office excel programına aktarılmıştır. Araştırmanın probleminin çözümlenmesi amacıyla okul müdürlerinden elde edilen verilere göre okullardaki temizlik hizmetlerinin durumu ve ihtiyaçlarının karşılanma düzeylerine ilişkin ifadelerin dağılımları şekillerle gösterilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, ortaokullardaki hizmetli personelin yetersiz olduğu görülmektedir. Temizlik işlerinin yeteri düzeyde yapılmadığı, temizlikte kullanılan araç ve gereçlerin okullar tarafından karşılanmasında güçlükler çekildiği görülmektedir. Bu durumun okulların bütçesinin sadece bağışlardan oluşması ve kendine ait ödeneklerinin olmamasının neden olduğu anlaşılmaktadır. Okulların hizmetli ihtiyaçlarının önemli bir kısmı geçici personel istihdamı ile sağlanmakta olup, kadrolu ve geçici hizmetlilerin çalışma koşullarında farklılıklara rastlanmaktadır. Okul idarecilerinin çoğunluğu hizmetli çalıştırma tercihinde geçici (hizmet satın alma) personel ile çalışmayı tercih etmektedirler. Milli Eğitim Bakanlığı her okulda öğretmenlerde olduğu gibi hizmetli normu belirlemeli ve okulların hizmetli ihtiyacını karşılamalıdır. Temizlik malzeme ihtiyacını karşılamak için okullara ödenek aktarılmalıdır. Okulların temizlik işlerinin yeteri düzeye ulaşması ve sağlıklı bir eğitim öğretim ortamının oluşmasını sağlamakla görevli okul yöneticileridir. Bunun için okullara öğrenci sayısı dikkat edilerek ödenek ayrılmalı yada yeteri kadar hizmetli çalışan istihdam edilmelidir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/983
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kapak.pdf188.97 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Ön Bölüm.pdf244.83 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Giriş.pdf577.28 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Onay.pdf304.69 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

178
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

292
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.