Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/986
Title: Okul müdürünün sosyal sorumluğu ile ortaokul öğrencilerinin okula bağlılığı arasındaki ilişki
Authors: Boz, İzzet
Keywords: Okula Bağlılık
Sosyal Sorumluluk
Okul Müdürü
Social Responsibility
School Tie
Headmaster
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Okullar, öğrencilerin akademik, duygusal, davranışsal gelişimlerini sağlayacakları örgütler olmak zorundadır. Bunun gerçekleştirilmesi okulun sosyal faaliyetlere önem vermesi, teknolojiyi yakından takip etmesi, çevresel olanakları, öğrencilerin gereksinimleri ile yakından ilgilidir. Tüm bu gereksinimlerin karşılanmasının yanında “okula bağlılık” kavramı da ön plana çıkmaktadır. Okula bağlılığı yüksek olan öğrencilerin daha başarılı oldukları ve böylece okulun amaçlarım daha net yerine getirebildikleri bilinen bir durumdur. Bu gerçekten hareketle, oldukça önemli olan bu konuda en büyük görev de okul müdürüne düşmektedir. Bu çalışmada, ortaokullarda öğrenim gören öğrencilerinin okula bağlılığında okul müdürünün sosyal sorumlulukla ilgili etkisini, araştırmaya dahil olan öğrencilerin çeşitli bağımsız değişkenlerine göre ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaçla, Sarayköy Üçe Milli Eğitim müdürlüğüne bağlı Hacı İrfan Mersinli Cumhuriyet Ortaokulu ve Tosunlar Ortaokulu olmak üzere toplam 2 okulda öğrenim gören 141 kişiye ulaşılmıştır. Uygulamada ekte sunduğumuz anket kullanılmış olup veriler de SPSS-23 programında analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde, tüm bağımsız değişkenlerine göre (cinsiyet, okul türü, smıf düzeyi, anne eğitim düzeyi ve baba eğitim düzeyi) anlamk farklılıklar olmadığı elde edilmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/986
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
İzzet Boz.pdf2.37 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

24
checked on May 27, 2024

Download(s)

42
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.