Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1003
Title: Hasta dosyaları: bilimsel yaklaşım
Authors: Sümbüloğlu, Kadir
Akdağ, Beyza
Keywords: Hasta Dosyaları
Bilimsel Yaklaşım
Tıp
Hastane
Patient Files
Scientific Approach
Medicine
Hospital
Publisher: Pamukkale Üniversitesi
Series/Report no.: Pamukkale Üniversitesi Yayınları;15
Abstract: Günümüzde yasa haline gelmiş ve herkesçe kabul edilmiş bir deyim vardır: “Kaliteli hasta dosyası kaliteli hasta bakımı demektir.”Çünkü kaliteli hasta bakımı verilip verilmediğini denetlemek için başvurulacak tek kaynak bizzat hastanın dosyasıdır. Hastaneyi akredite etmek için gelen kişi önce hasta dosyalarını inceler. Dosyalar yetersizse başka hiçbir şeye bakmadan hastaneden ayrılır. Bu nedenle, bir klinisyenden beklenen özelliklerden birisi, kaçınılmaz olarak, hasta dosyasını detaylı, kapsamlı ve zamanında yazmaya özen göstermesidir. Bunu sağlayabilmek için tıp fakülteleri ve diğer sağlık meslek okullarında “hasta dosyaları” ya da genel anlamda “sağlık kayıtları” dersinin okutulması önem kazanmaktadır. Çünkü daha öğrenci iken hasta dosyasının önemini kavrayan ve gerekli bilgiyi kazanan bir kişi kliniğe başladığında hocalarının da yardım ve denetimi ile en üst düzeyde kaliteli bir hasta dosyasını düzenleme potansiyeline sahip olacaktır. Ülkemizde üzülerek belirtelim ki, hasta dosyaları istenilen düzeye bir türlü ulaşamamaktadır. Dosya yazma denince klinisyenin zamanının boşa harcandığı ya da angarya bir şey olarak kabul edildiğinin anlaşılması olağan bir durum haline gelmektedir. Oysa hasta dosyası, diğer önemli yararlarını bir tarafa bırakalım, hem klinisyenin hasta bakım kalitesinin göstergesi hem de onun suçlamalara karşı kendisini savunacağı en etkin savunma kanıtıdır. Bu kitap, özellikle tıp fakültesi öğrencilerinin hasta dosyalarına adaptasyonunu sağlamak, onlara hasta dosyalarının önemini kavratmak ve onları kaliteli hasta dosyası konusunda bilgi ile donatmak ve beceri kazandırmak amacını taşımaktadır. Kitabın yazımında emeği geçen ve özellikle “gerçek öyküler bölümünün” hazırlanmasına katkıda bulunan hekim arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi ve saygılarımızı iletiyoruz. Kadir Sümbüloğlu Beyza Akdağ 2009
URI: https://hdl.handle.net/11499/1003
ISBN: 9789756992258
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hasta Dosyalarına Bilimsel Yaklaşım.docx556.26 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

130
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

168
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.