Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1005
Title: Kanıta dayalı tıp
Authors: Sümbüloğlu, Kadir
Akdağ, Beyza
Keywords: Kanıt
Tıp
Hastane
Uygulamalar
Evidence
Medicine
Hospital
Applications
Publisher: Pamukkale Üniversitesi
Series/Report no.: Pamukkale Üniversitesi Yayınları;16
Abstract: Hekim mezun olduğunda fakülteden kazandığı bilgilerle tüm meslek yaşamını sürdüremez. Çünkü öğrendiklerinin belirli miktarı belirli bir süre sonra eski, yararsız ya da geçersiz bilgi haline dönüşebilir. Bu nedenle hekimin sürekli olarak yeni bilgi, beceri ve buluşlara gereksinimi olacaktır. Bu yeni bilgi, beceri ve buluşları hekim nereden öğrenecektir ve kazanacaktır? Kanıta dayalı tıp 1990’larda bu felsefeye dayanarak ileri sürülmüş ve günümüze değin çok süratli olmasa da önemli mesafeler kaydetmiştir. En basit biçimiyle kanıta dayalı tıp; hekimin hastasına daha yararlı olması için bilgi-becerisini;, literatürdeki kaliteli araştırmalara dayalı kaliteli bilgilerle takviye etmesi olarak tanımlanabilir. Kaliteli bilgilere ulaşabilmek için hekime gerekli olan unsurlar; literatür tarama bilgi ve becerisi, bulduğu literatürü kritik değerlendirme yapabilme bilgi ve becerisi, bu bilgiyi kendi bilgi- becerisi ile birleştirerek hastasına uygulama yeteneğidir. Hekime gerekli diğer önemli bir unsur ise makaleleri kritik edebilmek için yeterli düzeyde biyoistatistik bilgisine sahip olmasıdır. Bu kitap, kanıta dayalı tıp uygulamasında gerekli olacak bilgilere ve becerilere ulaşmada hekime yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla kaleme alınmıştır. Karmaşık işlemler mümkün olan oranda kolay anlaşılır biçimde sunulmaya çalışılmıştır. Kitap hakkındaki görüşlerin ileride yapılacak basımlarda dikkate alınmak üzere yazarlara iletilmesi yararlı olacaktır. Bu kitabın hekimlerimize yararlı olacağını umuyoruz. Kadir Sümbüloğlu Beyza Akdağ 2010
URI: https://hdl.handle.net/11499/1005
ISBN: 9789756992289
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kanıta Dayalı Tıp.docx304.85 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

164
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

84
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.