Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1010
Title: Edebiyatımızdan izler 1
Authors: Göçgün, Önder
Keywords: Edebiyat
İzler
Araştırmalar
İncelemeler
Publisher: Pamukkale Üniversitesi
Series/Report no.: Pamukkale Üniversitesi Yayınları No;24
Abstract: 13. yüzyılda Mevlâna ve Yunus Emre’den başlayarak, 21. yüzyılda günümüze ulaşan bir çizgide, edebiyat ve kültür dünyamızda ifadesini bulan isimler ve onların eserleri etrafında kaynak belgelere dayalı olarak hazırladığımız çeşitli araştırma ve inceleme yazılarından, yurt içinde ve yurt dışında milli ve milletlerearası kongre, sempozyum v.b. toplantılarda sunduğumuz bildirilerden, verdiğimiz konferans metinlerinden oluşan bu kitap, yer yer karşılaştırmaya da dayalı olarak birbirini bütünleyen iki ayrı cilt halinde sunulmaktadır. 1970’den 2010’a gelinceye kadar kırk yıla yakın bir çalışmanın ürünü olan bu yazıların hedef kitlesi, yurt içi ve yurt dışı saha araştırmacılarının yanı sıra, Edebiyat ve Eğitim Fakütelerinin Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe Eğitimi Bölümü Ön Lisans, Lisans ile Yüksek Lisans ve Doktora programı öğrencileridir. 1991 yılında, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde aynı amaçlar etrafında iki cilt halinde yayımladığımız “Türk Edebiyatı Araştırmaları” adlı kitabımızda da belirttiğimiz gibi; “arşiv çalışmaları başta olmak üzere, inceleme ve eleştiriye dayalı bu tür karşılaştırmalı araştırmaların; sağlam belgelerin kaynaklık ettiği edebiyat tarihlerinin yazılabilmesine imkan hazırlaması bakımından da taşıdığı önem, şüphe götürmez bir gerçek hükmündedir.” Buradaki yazılarımızda da “devir-şahsiyet-eser” anlayışından yola çıkılarak, çeşitli edebi şahsiyetler ve özellikle kaleme aldıkları eserleri, kendi dönemlerinin tarihî, edebî, siyasî, sosyal ve psikolojik şartları çerçevesinde ve yer yer “Mukayeseli Edebiyat” adını verdiğimiz karşılaştırmaya dayalı ölçüler içerisinde değerlendirilmiştir. Kitabımızın, Türk Dili ve Edebiyatı ve Türkçe Eğitimi alanındaki araştırıcılara ve her aşamadaki öğrencilerimize ve nihayet edebiyat meraklılarına yararlı olması en büyük dileğimizdir. Bu bağlamda, ilgi ve destekleri dolayısıyla başta Pamukkale Üniversitesi Rektörü Sayın, Prof. Dr. Fazıl Necdet ARDIÇ olmak üzere, Yönetim ve Yayın Kurulu üyeleri ile yayında emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım. Denizli - 2010 Prof. Dr. Önder GÖÇGÜN Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı-Türkçe Eğitimi Bölüm Başkanı
URI: https://hdl.handle.net/11499/1010
ISBN: 9789756992364
Appears in Collections:Eğitim Fakültesi Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Edebiyatımızdan İzler 1.doc3.89 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

38
checked on May 6, 2024

Download(s)

20
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.