Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1025
Title: Lyciasalamandra fazilae (başoğlu & atatür, 1974) türünün populasyon ekolojisi
Other Titles: Population ecology of species Lyciasalamandra fazilae (başoğlu & atatür, 1974)
Authors: Polat, Fatih
Advisors: Eyup Başkale
Keywords: Amfibi
Urodela
Populasyon Büyüklüğü
Lyciasalamandra Fazilae
Amphibia
Population Size
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Göcek kara semenderi (Lyciasalamandra fazilae) IUCN tarafından nesli tehlike altında olan türler kategorisine alınmış bir kuyruklu kurbağa türüdür. Endemik bir tür olan Göcek kara semenderi ülkemizde sadece Gökçeovacık, Dalyan ve Üzümlü (Muğla) ile Tersane ve Domuz Adalarından oluşan çok dar bir alanda yayılış göstermektedir. Bu kapsamda Göcek kara semenderinin dağılış gösterdiği alanda bir üreme sezonu boyunca arazi çalışmaları yapılmış ve hedef türe ait ekolojik veriler toplanmıştır. Göcek kara semenderi türünün populasyon büyüklüğünün hesaplanması için 2013-2014 yılları arasında toplam 9 arazi çalışması yapılmıştır. 453’ü dişi, 320’si erkek olmak üzere toplam 773 farklı birey yakalanmış ve populasyonun 1,42:1 oranında dişi eğilimli bir populasyon olduğu saptanmıştır. Populasyon büyüklüğü ise 16057±3817 birey (%95 Güven Aralığı=10211-25578) olarak hesaplanırken yakalanma olasılığı 0,055 olarak tespit edilmiştir. Populasyonun demografik yapısının belirlenmesinde bireylerden alınan parmak kesitleri iskelet kronolojisi metodu kullanılarak yaş tayini yapılmıştır. Bu metodun sonuçlarına göre Üzümlü populasyonunun yaş ortalaması 3 yıl olarak bulunmuştur.
Lyciasalamandra fazilae extinction by IUCN is a tailed frog species was taken into the category of endangered species. Göcek kara semenderi is endemic in our country only Gökçeovacık, Dalyan, Üzümlü province with Tersane and Domuz Island located in a very narrow area consisting regions. It's living in a confined space which is generations of endangered species determination of density of the population, ecological requirements, habitat selection and demography it is important to ensure of the continuity of population. The regions selected for the study area, field studies carried out during a breeding season and recorded ecological data. To calculate the size of the population during the Göcek kara semenderi breeding in the years 2013-2014 a total of 9 field work was carried out. Including 453 females and 320 males, it was catched a total of 773 different individuals. The population of 1.42: 1 ratio is estimated to be prone to females. The population size is calculated as 16,057 ± 3817 (%95 confidence interval=10211-25578) individuals have been identified as 0,055 capture possibility. In determining the demographic structure of the population is made of the method by skeletochronology sample taken from the individual fingers. According to the results of skeletochronology method, the average age of Göcek kara semenderi was counted as three years for the Üzümlü population.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1025
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fatih Polat.pdf2.28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

84
checked on May 6, 2024

Download(s)

184
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.