Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1032
Title: Farelerde kokain intoksikasyon modelinde lorazepam, levetirasetam ve lorazepam-levetirasetam kombinasyonunun etkinliğinin değerlendirilmesi
Other Titles: Assessment of pretreatment lorazepam, levetiracetam and combination of lorazepam-levetiracetam for the prevention of acute cocaine toxicity in a mouse model
Authors: Avcı, Hasan
Advisors: Bülent Erdur
Keywords: Akut Kokain Toksisitesi
Fare Modelinde Lorazepam
Levetiraetam
Lorazepam-Levetirasetam
Farelerde Kokain İntoksikasyon Modeli
Acute Cocaine Toxicity
Lorazepam-Levetiracetam
Levetiracetam
Acute Cocaine Toxicity in a Mouse Model
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Amaç: Akut kokain toksisitesi fare modelinde lorazepam, levetiraetam ve lorazepam-levetirasetam kombinasyonunun etkinliklerini araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: 100 tane erkek balb-c faresi (35-40 gram) deneysel çalışma öncesinde 4 gruba randomize edildi. Bu gruplara intraperitoneal yoldan 1 mg/kg lorazepam, 200 mg/kg levetirasetam, lorazepam-levetiracetam kombinasyonu (1 mg/kg+200 mg/kg) ya da salin uygulandı. Bu uygulamadan 10 dakika sonra 105 mg/kg kokain (letal dozun %70’i olan) intraperitoneal yoldan uygulandı. Tüm gruplardaki fareler nöbet aktivitesi (mısır patlağı şeklinde sıçrama, tonik klonik aktivite ya da doğrulma refleksinin kaybı) ve ölüm açısından kokain uygulamasından sonraki 30 dakika boyunca hangi ilacın uygulandığını bilmeyen araştırmacı (kör gözlemci) tarafından takip edildi. Bulgular: Plasebo ile karşılaştırıldığında tüm gruplar arasında nöbet ve ölüm açısından anlamlı fark tespit edildi (p<0,001). Gruplar nöbet aktivitesi açısından kontrol grubu ile karşılaştırıldığında loarazepam ve lorazepam+levetirasetam istatiksel olarak anlamlı bulundu (sırasıyla p<0.001, p<0,001). Ölüm açısından kontrol grubu ile karşılaştırıldığında lorazepam+levetirasetam istatiksel olarak anlamlı iken (p=0.000), lorazepam ve levetirasetam istatiksel olarak anlamlı bulunmadı. Levetirasetam kontrol grubu ile karşılaştırıldığında nöbet aktivitesi açısından sınırda anlamlı iken ölüm açısından istatiksel olarak anlamlı bulunmadı. Sonuç: Çalışma sonucumuza göre akut kokain intoksikasyonunda lorazepam ve lorazepam-levetirasetam kombinasyonunu nöbet açısından etkili bulduk. Akut kokain intoksikasyonunda ölüm açısından değerlendirildiğimizde lorazepam-levetirasetam kombinasyon tedavisini etkili bulduk. Bu çalışma sonucunda lorazepam- levetirasetam kombinasyonunun kokaine bağlı nöbet ve ölümü önlemede daha etkili bir ajan olabileceği düşünülmüştür.
Study Objective: In this study we aimed to evaluate the efficacies of pretreatment lorazepam, levetiracetam and combination of Lorazepam-levetiracetam in a mouse model for acute cocaine toxicity. Methods: One hundred twenty male (35-40 gram) balb-c mice were randomized to 4 groups in this experimental study. Then all animals received intraperitoneal injections of lorazepam (1 mg/kg), levetiracetam (200 mg/kg), and combinations of lorazepam- levetiracetam (1 mg/kg-200 mg/kg) or saline as a pretreatment. Ten minutes later, all animals intraperitoneally received 105 mg/kg cocaine (an estimated lethal dose to 70 %). All animals in each group were observed for the seizures (popcorn jumping, tonic-clonic activity, or a loss of the righting reflex) and lethality over the following 30 minutes by a blinded observer. Results: There were significant differences among all groups in terms of seizure and lethality (p <0.001) with respect to placebo. Compared with the control group lorazepam and combinations of lorazepam+levetiracetam groups in terms of seizure activity it was statistically significant (p<0.001, p<0.001). Compared with the control group in terms of lethality lorazepam+levetiracetam statistically significant (p<0.001), lorazepam and levetiracetam was not statistically significant. Levetiracetam compared with the control group, while significant in terms of seizure activity at the border, in terms of lethality was not statistically significant. Conclusion: We concluded that studies lorazepam and the combination of lorazepam+levetiracetam at acute cocaine intoxication are effective in terms of seizures. We evaluated lorazepam-levetiracetam combination, in acute cocaine intoxication for lethality and we have found an effective therapy. This study indicates that the combination of lorazepam-levetiracetam are more effective combinanation in preventing both cocaine seizures and lethality.
Description: Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nin 21.08.2014 tarih ve 2014TPF033 nolu kararı ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1032
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hasan Avcı.pdf839.61 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

116
checked on May 6, 2024

Download(s)

152
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.