Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1179
Issue DateTitleAuthor(s)
2024Biküspit aort kapak hastalığı olan Türk çocuklarında GATA4 GATA5 ve TBX5 gen polimorfizmlerinin belirlenmesiKitiş Güngör, Vahide Büşra
2024Metakarp kırığı olan hastalarda distale doğru ve proksimale doğru başsız kanüllü vida ile fiksasyonun karşılaştırılması: prospektif randomize karşılaştırmalı çalışmaAlgan, Seyit 
2024Servikal intraepitelyal neoplazi (CIN) tanılı hastalarda yüksek riskli HPV persistansı olan ve olmayan gruplarda farklı mikrorna değerlerinin karşılaştırılmasıAkkoç, Ayşenur 
2024Juvenil idiopatik artrit tanılı hastaların klinik, laboratuvar ve tedavi izleminin değerlendirilmesiDemirtaş, Özge
2024Vankomisin-sisplatin nefrotoksik etkisi ve teneligliptinin nefroprotektif etkisinin in vitro ortamda değerlendirilmesiMenteşe, Seda 
2024Servikal HPV persistansı olan olgularda anal HPV varlığının saptanmasıErdemir, Mert 
2023Adenotonsiller hipertrofisi olan çocuklarda operasyon öncesi ve sonrası kardiyak fonksiyonların değerlendirilmesiTural, Hazal 
2024İndirekt hiperbilirubineminin geç preterm bebeklerde nörolojik etkilerinin aEEG, NIRS ve ABR ile değerlendirilmesiKaraman Çelik, İlayda
2024Retinal ven oklüzyonlarında tedavi ve izlem sonuçlarının değerlendirilmesiElibol, Burak 
2023Acil servise karın ağrısı ile başvuran covid-19 tanılı hastaların klinik özellikleriÇakıroğlu, İsmail Onur
2024Mesane kanserinde parabenlerin rolüDüzgün, Duran 
2024Alerjik rinokonjonktivitli hastalarda iki farklı tedavi yönteminin yaşam kalitesine etkisinin incelenmesiAlptürk, Uğur 
2024İdiopatik intrakranial hipertansiyonda adipokinlerKaragülmez, Ahmet Mağrur 
2023Zor hava yolunu öngörmede ultrasonografi kullanımıÖzdemir Üge, Açelya
2023Prostat kanserinde prognozu öngörmede immünohistokimyasal ve moleküler belirteçlerin katkısıAlkan, Nursinem 
2024Majör ortopedik cerrahide Deksmedetomidin-Remifentanil-kombine infüzyonlarının perioperatif hemodinami, postoperatif ağrı ve kognitif fonksiyonlar üzerine etkisiPanuş, Mehmet Berkan 
2024Ultrason klavuzluğunda yapılan supraklavikular blokta Deksmedetomidin veya Midazolam–Fentanil kombinasyonunun blok başlangıcı ve süresine etkisiÇeli̇k, Ali̇can
2023Obez hasta preoksijenasyonu i̇çin derin solunuma basınç desteği ve soluk sonu pozitif basınç eklenmesinin etkileri ve gastrik ultrasonografik değerlendirmeÖzaydın, Aylin 
2024Acil servise st elevasyonlu akut miyokard infarktüsü (STEMİ) ile başvuran ve primer perkütan koroner girişim (PPCI) yapılan hastalarda ortalama trombosit hacminin (MPV), eritrosit dağılım genişliğinin (RDW) ve aVR derivasyonundaki st elevasyonunun kısa dönem mortaliteye etkisiBağ, Cafer 
2024Hemodiyaliz ve böbrek nakli sonrasında kadınlarda cinsel işlev fonksiyonlarının değerlendirilmesiVaran, Can 
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1179