Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1033
Title: Denizli ili merkez ilçelerindeki meslek liselerinde çalışan öğretmenlerin iş doyumları
Authors: Arslan, Serdar
Keywords: Eğitim
İş Doyumu
İş Tatmini
Meslek Liseleri
Mesleki ve Teknik Liseler
Denizli
Öğretmen
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmada meslek liselerinde görev yapan öğretmenlerin iş doyumları ile demografik değişkenler arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırmacı tarafından daha önce yapılan bir çalışma için geliştirilen ölçek, bu projeye uyarlanmıştır. Yapılan güvenirlik testinde yüksek bir skor elde edilmiştir. Araştırma evrenini Denizli ili merkez ilçeleri olan Pamukkale ve Merkezefendi’deki meslek liselerinde görev yapan 1203 öğretmen oluşturmaktadır. Örneklemi ise tabakalı örnekleme yöntemi ile seçilen 327 öğretmen oluşturmuştur. Araştırmada kullanılan bilgiler İş Doyumu Ölçeği ve Kişisel Bilgiler formu kullanılarak toplanmıştır. Araştırmaya katılan grubun demografik özellikleri, ortaya çıkma (frekans) ve yüzde analizi uygulanarak bulgular kısmında sunulmuştur. Bağımsız değişkenlerle bağımlı değişkenler arasındaki ilişki “Bağımsız Örneklem t-Testi” ve “Tek Yönlü ANOVA Varyans Analizi” istatistiksel teknikleri kullanılarak analiz edilmiş, ulaşılan bulgular yorumlanmıştır. Araştırmaya katılan eğitimcilerin iş doyumlarının bağımsız değişkenlere göre farklılık göstermediği, iş doyumları ile demografik değişkenler arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığı tespit edilmiştir. Yapılan bu çalışma, meslek liselerindeki eğitim çalışanlarının genel olarak iş doyumlarının yüksek olduğunu, medeni, hal, yaş, eğitim durumu, mesleki kıdem, branş gibi değişkenlerin iş doyumu üzerinde anlamlı bir farklılık oluşturmadığını ortaya koymaktadır.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1033
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Serdar Arslan.pdf1.03 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

22
checked on May 6, 2024

Download(s)

18
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.