Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1036
Title: Denizli ilinde birinci basamak sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin diyabetik nöropati konusundaki bilgi düzeyi ve yaklaşımlarının değerlendirilmesi
Other Titles: Level of knowledge about and approach to diabetic neuropathy by physicians working at family health centers in the city of Denizli
Authors: Tamer Edirne
Tanırlar, Mahmut
Keywords: Birinci Basamak
Aile Hekimleri
Diyabetik Nöropati
Bilgi Düzeyi
Yaklaşım
Primary Care
Family Physicians
Diabetic Neuropathy
Knowledge Level
Approach
Issue Date: 2016
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Diyabetik nöropati (DNP), diyabetli hastalarda en sık karşılaşılan nöropati türüdür. Hem somatik hem de otonom sinir sistemi etkilenir. Aile hekimleri diyabetik nöropati hastalarının bakımında ve eğitiminde önemli bir rol oynayabilir. Bu çalışmanın amacı; Denizli ilindeki Aile Sağlığı Merkezlerinde görev yapan hekimlerin diyabetik nöropati konusundaki bilgi düzeyleri, tutumlarının ve yaklaşımlarının belirlenmesidir. Çalışmamız kesitsel tanımlayıcı bir çalışma olup Ekim 2015-Kasım 2015 tarihleri arasında yapılmıştır. Denizli ilindeki Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışmakta olan 279 hekim çalışmaya alınmış olup 219 hekim (%78,4) çalışmaya katılmayı kabul etmiştir. Veriler yüz yüze anket yöntemiyle elde edilmiştir. Çalışmamıza katılan tüm aile hekimlerinin %62,6’sının diyabetik nöropati bilgi düzeyi yeterli bulunmuştur. Hekimlerin %32,9’u Tip 2 DM hastalarında diyabetik nöropati için hiçbir zaman tarama yapmadıklarını belirtirken, kılavuzların öngördüğü yıllık taramayı ise hekimlerin sadece %34,2’ si yapmaktadır. Çalışmaya katılan hekimlerin bilgi düzeyi diğer ülkelerde yapılan çalışmalara göre daha iyi olmasına rağmen birinci basamakta çalışma süresinin artmasıyla bilgi düzeylerinde azalmaktadır. Bu nedenle hekimlere sürekli tıp eğitiminin verilmesi gerekmektedir.
Diabetic neuropathy (DNP) is the most common type of neuropathy in diabetic patients. Both somatic and autonomic nervous systems are affected. Family physicians can play an important role in the care and education of diabetic neuropathy patients. The aim of the study is to determine the level of knowledge, attitudes and approach of physicians working at family health centers in the city of Denizli about diabetic neuropathy. This research was designed cross-sectional and was performed between October 2015 - November 2015. 279 physicians working at family health centres in the city of Denizli were invited and 219 physicians (78,4%) agreed to participate. Data were collected using face-to-face questionnaire interviews. 62,6 percent of all family physicians who participated in our study were detected to have enough knowledge about diabetic neuropathy. While 32,9 percent of physicians stated that they never screen for diabetic neuropathy in type 2 diabetic patients, only 34,2 percent of physicians stated to perform annual screening for diabetic neuropathy as recommended by guidelines. Although knowledge level of physicians participating in the study is higher than the levels reported in studies from other countries, the level of knowledge is decreasing with increasing working time in primary care. For this reason, continuing medical education must be given to the physicians.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1036
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mahmut Tanırlar.pdf987.37 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

2
checked on May 29, 2023

Download(s)

16
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.