Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1038
Title: Anastrozol (aromataz inhibitörü) verilen ratlarda rektus abdominis kas deri flebi uygulanımı ve fleb sağkalımının değerlendirilmesi
Other Titles: Asses application and survival rektus abdominis musculocuteneus flap of rat that given anastrozol
Authors: Ramazan Hakan Özcan
Zeybek, Hüseyin
Keywords: Meme Kanseri
Aromataz İnhibitörü
Anastrozol
Rektus Abdominis Kas Deri Flebi
Breast Cancer
Aromatase Inhibitor
Anastrozole
Rectus Abdominis Muscle and Skin Flap
Issue Date: 2014
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Meme kanseri dünyada kadınlar arasında görülen en sık kanserdir. Yaklaşık her sekiz kadından birinin, hayatının bir noktasında meme kanserine yakalanma riski olduğu düşünülmektedir. Postmenopozal dönemde saptanan meme kanserli hastaların yaklaşık üçte ikisinin hormon bağımlı olduğu ve tümör gelişimi için östrojene ihtiyaç gösterdiği bilinmektedir. Meme kanseri tedavisinde östrojeni antagonize etmenin, tümör gelişimini durduracağı ve metastazları önleyeceği düşünülmüştür. Son 15 yılda östrojen sentezinde yer alan aromataz enzimi inhibitörleri kullanılmaya başlanmıştır. Aramotaz inhibitörü, periferik dokularda, testesteronun östrojene dönüşümünü bloklayan sitokrom P450 aromataz enzimini inhibe ederek, hormona duyarlı kanserlerin nüksünü azaltmıştır. Eskiden yapılan standart uygulamalarda, hormonoterapi uygulanırken, ilacı kesmeden meme rekonstrüksiyonu yapılmamaktaydı. Ancak günümüzde verilen hormonoterapötik ilaçların, çok daha spesifik olması ve yan etkilerinin daha az olması sebebiyle meme rekonstrüksiyon ameliyatlarının, hastaya hormonoterapi verilirken de yapılabileceği düşünülmektedir. Hormonoterapi uygulanırken, meme rekonstrüksiyon ameliyatı için yapılacak kas deri flebinin, aromataz inhibitörlerinden nasıl etkileneceği bu tezin konusu olmuştur. Meme kanserli hastalarda yeniden meme oluşturma ameliyatı için dünya da en fazla kullanılan ameliyat, pediküllü rektus abdominis kas deri flebidir. Abdominal bölgeden kaldırılan kas-deri flebinin deri altından geçirilerek, meme de oluşan doku defekti rekonstrükte edilmektedir. Tez çalışmasının amacı, meme kanseri geçirmiş ve mastektomi yapılmş postmenopozal kadınlarda erken evrede meme rekonstüksiyonun yapılabilirliğinin araştırılmasıdır. Çalışmaya 16 adet dişi albino türü sıçan alınmış ve iki ayrı grup planlanmıştır. Kontrol grubu ve bir hafta boyunca oral gavaj olarak aromataz inhibitörü almış deney sıçan grubuna, meme bölgesinde doku defektleri oluşturuldu. Sıçanların rektus abdominis kas deri flebi ile doku defektleri onarılması yapıldı. Fleplerdeki nekroz alanı hesaplandı ve histopatolojik inceleme yapıldı. Örneklerde PMNL, lenfosit yoğunluğu, kapiller damar proliferasyonu, ödem, fibroblast proliferasyonu ve kollajen yoğunluğu olmak üzere altı adet parametre göz önüne alındı. Yara gerilim, kollajen boyama, flepteki damarlanma, skar hattındaki adezyon kuvveti, flep ödemi, venöz anastomoz oluşumu incelendi.
Breast cancer is the most common cancer type among women. It is though that approximately one of eight woman has the risk of having breast cancer in a point of their lifetime. It is known that nearly two of the three cancer patients diagnosed in the postmenopausal period are hormone addictive and need estrogen for tumor development. It was thought that estrogen anthogenesis in the treatment of breast cancer stops tumor development and prevents metastases. Aromatase enzyme inhibitors present in estrogen synthesis has been used in the last 15 years. Aromatase inhibitors decrease the relapse of estrogen sensitive cancers by inhibiting cytochrome P 450 aromatase enzyme that blocks the conversion of testosterone to estrogen in peripheral tissues. Hormonotherapy was taken without breast reconstruction in standard applications. But now, it is believed that breast reconstruction surgery can be done while chemotherapy and hormonotherapy are given to the patient due to high specificity and low side effects of those therapies. The main topic of this thesis is how the breast reconstruction surgeries affect the muscle skin flab while chemotherapy and hormonotherapy are taken. The most common applied breast reconstitution surgery technique is pedicled rectus abdominis muscle skin flap. In this technique, tissue defect grow in breast is reconstructed by crossing muscle skin flab under the skin that was removed from abdominal region. Our aim is to search the applicability of early phase breast reconstruction in postmenopausal women recovered before from breast cancer and applied mastectomy. In this study, 20 male rats were used and separated into two groups as test group given aromatase inhibitor as oral lavage during a week and control group. Tissue defects were formed in breast region of rats. Then, tissue defects were repaired using rectus abdominis muscle skin flab. Necrosis area in flabs were calculated and histopathologic examination were performed. PMNL, lymphocytes density, capillary vein proliferation, oedema, fibroblast proliferation and collagen density are six parameters considered. Formation of wound tension, collagen staining, vascularization in flabs, adhesion force in scar line, flab oedema and venous anastomosis were observed.
Description: Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nin 22.10.2014 tarih ve 2014TPF020 nolu kararı ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1038
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hüseyin Zeybek.docx10.93 MBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

4
checked on May 29, 2023

Download(s)

12
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.