Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1045
Title: Teknolojik bağımlılık ve büyüme ilişkisi: Mekânsal dışsallıkların ampirik analizi
Other Titles: The relationship between technological dependence and growth: An empirical analysis of spatial externalities
Authors: Koncak, Ahmet
Advisors: Şaban Nazlıoğlu
Keywords: Uluslararası Teknoloji Yayılmaları
Ekonomik Büyüme
Mekânsal Ekonometri
Mekânsal Panel Veri Modelleri
International Technology Spillovers
Economic Growth
Spatial Econometrics
Spatial Panel Models
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Neoklasik Büyüme Kuramı, teknolojiyi büyümenin bir lokomotifi olarak görmesine rağmen teknolojik gelişmenin belirleyicilerini esas olarak açıklamakta yetersiz kalmıştır. Bu sebeple teknolojiyi bilinmeyen kabul edip dışsal olarak ele almıştır. Tüm bu eksikliklerine rağmen Neoklasik Büyüme Kuramı uzun dönemli büyümeyi açıklayabilmiştir. Genel olarak teknoloji üretim verimliliğinde artış olarak tanımlanmaktadır ve teknolojik bilgi ülkeler ya da bölgeler arası yayılabilirdir. Bu yayılma sürecinde teknolojik bilgi lider ülke ya da ülkelerden, başka bir deyişle yeni teknolojileri keşfeden ülke ya da ülkelerden, diğerlerine yayılabilir. Ancak bu aşamada teknolojik bilginin ve yayılma süreçlerinin doğrudan gözlenebilmesi oldukça zordur. Bunun için mekânsal ekonometride kullanılan ağırlık matrisinden faydalanılmıştır. Bu bağlamda model mekânsal panel ekonometri yöntemleri kullanılarak tahmin edildikten sonra niteliksel ve niceliksel yönlerden test edilmiştir. Sonuç olarak modele dahil edilen mekânsal etkiler ile katsayılar beklentilere uygun ve anlamlı bulunmuştur.
In Neo-Classical Growth Theory technology was regarded as an engine of growth but it was insufficient to explain the determinants of technological development and thus it was assumed that technological progress occurred in an exogenous manner. Despite this, Neo- classical Growth Theory can explain much of the real world and it proves the theory strongly with mathematical aspects. Generally technological production is defined as an increase in productivity and technological knowledge. It can spread between countries or regions. In this spreading process, technological knowledge can spread from leader country or countries to another country or countries. But in this phase, it is hard to observe technological knowledge and their spread process directly. For that in our study we will benefit from the weight matrix used in spatial econometrics. In the empirical part of this study the model which may explain the technological spillover effects between countries is firstly estimated by using spatial panel econometrics methods and later it will be tested qualitative and quantitative. After all spatial effects and all coefficients are found statistically and economically significant.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1045
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ahmet Koncak.pdf3.37 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

64
checked on May 6, 2024

Download(s)

46
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.