Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1054
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDemet Yaylı-
dc.contributor.authorSofracı, Gülsün-
dc.date2016-07-19en_US
dc.date.accessioned2016-08-29T06:54:42Z
dc.date.available2016-08-29T06:54:42Z
dc.date.issued2016-06-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11499/1054-
dc.description.abstractThe main aim of this study was to investigate the perceptions of EFL instructors and Turkish EFL students as prospective teachers about learner autonomy. The study also aimed to find answers to the question whether the instructors’ perceptions differed from the ones of prospective English teachers’ by comparing and contrasting the results of the questionnaires. In order to reach those aims, first of all a questionnaire study was designed and administered to a total of 123 participating instructors and ELT students. Third and fourth year ELT students were specifically chosen because the third and fourth year students could be seen as prospective teachers considering that they are having teaching practice sessions and more experienced about how to teach English when compared to first and second year students. A questionnaire consisting of two parts, namely demographic knowledge part and learner autonomy part was given to the participants. Although the demographic knowledge part was differently prepared for the instructors and English language teaching program students, learner autonomy part was the same for both groups. This part aimed at collecting data on participants’ perceptions related to learner autonomy. Participants indicated their opinions on a five-point Likert-scale, with ‘not at all’, ‘little’, ‘partly’, ‘much’, and ‘very much’ for each item, and they were also asked to state their reasons for the answers in the comment part after each item. So, the study employed both qualitative and quantitative research techniques. The quantitative data were analyzed by using the Statistical Packages for Social Sciences (SPSS 20.0). The results of the study revealed that the majority of the participants, both instructors and prospective teachers, reported that they were supportive to learner autonomy but the results also indicated that some items were found to be less applicable compared to the other items. The perceptions of instructors and prospective teachers differed in some main items which prospective teachers were more supportive of namely, involving learners in the decision of time, place and pace of the lesson, record keeping, course objectives, course content, selecting course materials, interaction pattern, classroom management and homework tasks. Despite some differences, in general terms positive attitudes outweighted the negative ones. In addition to this, qualitative data obtained supported the results of the quantitative data and revealed that instructors and prospective teachers supported learner autonomy.en_US
dc.description.abstractBu araştırma devlet üniversitelerindeki hazırlık programlarında İngilizce eğitimi veren okutmanların ve İngilizce Öğretmenliği Bölümünde eğitim alan geleceğin öğretmenlerinin öğrenen özerkliği konusundaki algılarını öğrenmeyi ve aynı zamanda bu iki grubun konuya bakış açılarını karşılaştırmayı hedeflemiştir. Çalışma toplamda 123 okutmanın ve İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada özellikle üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine yer verilmesinin sebebi bu öğrencilerin ilköğretim ve ortaöğretim okullarında staj yaparak İngilizce öğretimi konusunda birinci ve ikinci sınıf öğrencilere kıyasla daha deneyimli olmalarıdır. Veri toplama aracı olarak iki bölümden oluşan bir anket kullanılmıştır.Kişisel bilgiler ve öğrenen özerkliği algısı adı altında iki bölümden oluşan bu anketin kişisel bilgiler bölümü okutmanlar ve İngilizce öğretmen adayları için farklı hazırlanmış olmakla birlikte öğrenen özerkliği algısı bölümü her iki grup için de aynı soruları içermektedir. Öğrenen özerkliği algısı bölümü katılımcıların öğrenen özerkliği konusundaki algılarını öğrenmeyi amaçlamıştır. Katılımcılar bu bölümdeki her madde için görüşlerini ‘hiç dahil edilmemeli’, ‘az dahil edilmeli’, ‘kısmen dahil edilmeli’, ‘çoğunlukla dahil edilmeli ’ ve ‘tamamen dahil edilmeli’ şeklindeki beş derecelik Likert-Ölçeği formatında hazırlanan bir ankette belirtmişlerdir. Ayrıca bu bölümde her sorunun altında yer alan ‘yorum’ kısmında katılımcıların verdikleri cevapların sebebini belirten görüşleri yazılı olarak alınmıştır. Dolayısıyla elde edilen veriler hem nicel hem nitel özelliktedir. Elde edilen nicel veriler SPSS 20.0 kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuçlar genel olarak hem okutmanların hem de İngilizce öğretmen adaylarının öğrenen özerkliğine bakış açılarının olumlu yönde olduğunu ve bazı alanların öğrenci özerkliği uygulamasında diğer alanlara göre daha uygun olduğunu düşündüklerini göstermiştir. Ayrıca çalışmaya katılan öğretmen adayları ders yer, zaman ve hızının belirlenmesinde, ödev kontrolü, not kayıtları ve yoklama ilgili kararların alınmasında, ders amaçlarının belirlenmesinde, ders içeriğinin belirlenmesinde, ders materyallerinin belirlenmesinde, aktivitelerin uygulanmasında, sınıf yönetimi ile ilgili kararların alınmasında ve ödevlerle ilgili kararların alınmasında öğrenci özerkliğini okutmanlara göre daha uygulanabilir bulmuşlardır. Elde edilen bazı farklılıklara rağmen, genel anlamda olumlu tutumlar olumsuzlara göre daha ağır basmıştır.Buna ek olarak, toplanan nitel veriler de nicel verileri desteklemiş ve okutmanların ve de İngilizce öğretmen adaylarının öğrenen özerkliğini desteklediğini ortaya çıkarmıştır.en_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherPamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectLearner Autonomyen_US
dc.subjectInstructors’ Perceptionsen_US
dc.subjectProspective English Teachers’ Perceptionsen_US
dc.subjectComparison of Learner Autonomy Perceptionsen_US
dc.subjectÖğrenen Özerkliğien_US
dc.subjectOkutmanların Algılarıen_US
dc.subjectİngilizce Öğretmen Adaylarının Algılarıen_US
dc.subjectÖzerklik Algılarının Kıyaslanmasıen_US
dc.titlePerceptions of efl instructors and turkish efl students as prospective teachers about learner autonomy and the comparison of their perceptionsen_US
dc.title.alternativeİngilizce okutmanlarının ve öğretmen adayı olarak ingilizce öğrencilerinin öğrenen özerkliği konusundaki algıları ve algılarının karşılaştırılmasıen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid433699en_US
dc.ownerPamukkale University-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1en-
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gülsün Sofracı.pdf1.28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

52
checked on May 6, 2024

Download(s)

56
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.