Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1058
Title: Adrese dayalı nüfus kayıt sisteminin kamu kurum ve kuruluşlarınca kullanımı: Denizli örneği
Other Titles: The usage of address based population register system in public institutions and organizations: Example of Denizli
Authors: Ünal, Mesut
Keywords: Nüfus Sayımı
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi
Ulusal Adres Veri Tabanı
Numaralama
Kayda Dayalı Nüfus Sayım Yöntemi
Census of Population
The Address Based Population Register System
The National Address Database
Labelling
Register Based Census Method
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada, ülkemizin geleceğini ve gelişmişlik düzeyini yakından ilgilendiren ve etkileyen Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nin (ADNKS) ve sistemin ana bileşeni olan Ulusal Adres Veri Tabanı’nın (UAVT) kuruluşu hakkında detaylı bilgi verilmiştir. ADNKS ve UAVT kurulduktan sonra ADNKS’den ve UAVT’den elde edilen verilerin kamu kurum ve kuruluşlarında kullanımı, güncelliğinin sağlanması, sağladığı faydalar ve ADNKS’nin, UAVT’nin istenilen düzeyde işlememe sebepleri Denizli ili genelinde araştırılmıştır. Araştırmanın amacına ulaşmak için Denizli ili genelinde ADNKS ve UAVT verilerini doğrudan kullanan ve güncelleyen Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, İl Belediyesi ve Merkez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile verilen kamu hizmetinin niteliği ve ADNKS, UAVT’yi kullanma biçimlerini de göz önünde bulundurarak mülakat yapılmıştır. Yapılan mülakat ile elde edilen veriler çeşitli istatistiksel yöntemler ile desteklenmiştir. Ayrıca ADNKS ve UAVT verilerini dolaylı olarak kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yetkili birimleri ile yüz yüze görüşülmüş ve edinilen bilgilere çalışmada yer verilmiştir. Çalışmanın sonucunda Denizli ili genelinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarınca ADNKS ve UAVT verilerinin oldukça yaygın ve çeşitli şekilde kullanıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca ADNKS’nin ve UAVT’nin istenilen düzeyde işlememe sebepleri ve sağlanılan faydalar konusunda da önemli bulgulara ulaşılmıştır.
In this study, detailed information was given about the establisment of Address Based Population Register System (ABPRS) and the National Address Database (NAD), the system’s main components, which are closey related and effect the future of our country and our country’s level of development. After the establisment of ABPRS and NAD: usage, updating, benefits and the disadvantages of the data obtained from ABPRS and NAD in public instutions and organizations were investigated in Denizli. To reach the aim of the study, a interviews were conducted in the District Population Offices, District Ad Hoc Administration Offices, District Municipalities, Town Municipalities, Denizli Metropolitan Municpality and District National Education Offices where the data obtained from ABPRS and NAD is directly used and updated. The data obtained from interviews were analyzed by various statistical methods. Also meetings have been made with the public instutions and organizations where the data obtained from ABPRS and NAD are used indirectly and the information of the meetings were included in thestudy. As a result, it has been brought out that the data obtained from ABPRS and NAD are used quite common and various ways in the public instutions and organizations in Denizli. Also advantages and disadvantages of the ABPRS and NAD have been achieved.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1058
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mesut Ünal.pdf697.55 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Onay.pdf266.17 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

184
checked on May 6, 2024

Download(s)

1,210
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.