Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1060
Title: Gayrimenkul değerlemesi ve Denizli Merkez'de bir uygulama
Other Titles: Real estate appraisal and an application at Center of Denizli
Authors: İlhan Küçükkaplan
Amca, Figan
Keywords: Değerleme
Gayrimenkul Değerleme
Regresyon Yöntemi
Wallace ve Hussain Tahmincisi
Valuation
Real Estate Appraisal
Regression Model
Wallace and Hussain Estimator
Issue Date: Jun-2016
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Gayrimenkulün gerçek değerini elde edebilmek için değerlemenin bağımsız ve doğru verilere dayanılarak, doğru yöntemler kullanılarak yapılması gerekir. Dolayısıyla değerleme yapılırken gayrimenkule ilişkin yasal uygulamalar, kavramlar, çevresel koşullar, gayrimenkulün özellikleri ve mülkiyeti değerlemenin amacına uygun olarak önemle irdelenmelidir. Çalışmada, tutarlı ve doğru bir değerleme yapabilmek için kaydedilmesi gereken aşamalar üzerinde durulup, Denizli merkez semtlerinde bulunan satılık konutların özellikleri incelenerek gerekli veriler Eviews programına aktarılmış ve yapılan araştırmayla Denizli ilinde seçilen örneklem grubu için bir regresyon modeli oluşturulması üzerinde yoğunlaşılmıştır. Sonuç olarak; konut fiyatlarını oda sayısı, banyo sayısı, konutun kullanım alanı, binanın yaşı, konutun müstakil kullanımı, bulunduğu kat ve ısınma tipi pozitif ve anlamlı olarak etkilerken salon sayısı, müstakil dubleks oluşu da negatif anlamlı olarak etkilemektedir. Ayrıca konutun bulunduğu mahallenin de konut fiyatları üzerindeki etkisi bu çalışmada tespit edilen unsurlar arasındadır.
Valuation must be made by using the correct method, independently and based on the correct data to obtain the real value of the real estate. Thus while valuating; real estate-related legal practices, concepts, environmental conditions, properties and ownership of real estate should be examined properly to the purposes of valuation. In this study; while focusing on the steps that have been required for a consistent and accurate valuation; the datas were transferred to SPSS programme, examining the characteristics of housing for sale located in the central district of Denizli. And by this research , were focused on establishing a regression model for the selected sample group in the province of Denizli. As a result; number of rooms, number of bathrooms, areas for use of housing, age of the building, independent use of housing, found that coat and warming type positively and significantly affects the; number of halls and in case of a detached duplex significant negative affect housing prices. In addition, the impact on house prices the location of housing is among the factors detected in this study.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1060
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Figan Amca.pdf1.71 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

8
checked on May 29, 2023

Download(s)

10
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.