Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1064
Title: Raşid’in Külliyat-ı Kavaid-ı Lisan-ı Osmani adlı eserinin metin çevirisi ve incelemesi
Authors: Karataş, Ali
Advisors: Mevlüt Metin Türktaş
Keywords: Binbaşı Raşid
Kavaid-i Lisan-ı Osmani
Türkçe Eğitimi
Değerler Eğitimi
Sarf - Nahiv
Major Rashid
The Grammar of Ottoman Turkish
Turkish Language Education
Ethics Education
Grammar
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Binbaşı Râşid’in Külliyât-ı Kavâid-i Lisân-ı Osmânî adlı eseri 1899 yılında yazılmış ve askerî rüştiye ve idadîlerde okutulması tavsiye edilmiştir. 324 sayfa olarak basılmış olan eserin muhtevası da oldukça geniştir. Hem Osmanlı lisânının sarfına hem de nahvine dair malumatlar oldukça detaylı ve bir o kadar da sade bir üslupla anlatılmıştır. Eserin günümüz Türkçesine çevrilmemiş olması bizim böyle bir çalışma içerisine girmemize vesile olmuştur. Çalışmada öncelikle Külliyât-ı Kavâid-i Lisân-ı Osmânî adlı eserin metin çevirisi yer almaktadır. Çeviri esnasında eserin orijinaline sadık kalınmaya çalışılmıştır. Herhangi bir ekleme veya çıkarma yapılmamıştır. Eserin çevirisinden sonra ise dil, biçim ve içerik açısından incelemesi yapılmıştır. Türkçe eğitimi açısından önemli olduğuna inanılan “değerler eğitimi” konusuna da ayrıca değinilmeye çalışılmıştır. Kapsamlı bir çalışma olmasa da, en azından daha sonraki yapılacak çalışmalara ışık tutabilecek mahiyette bulunan eserdeki bazı değerler incelenmiştir.
Major Rashid’s work, called The Grammar of Ottoman Turkish, was written in 1899 and was recommended to be taught in military secondary and high schools. The content of the work, which was published in 324 pages, is quite extensive. The information regarding the grammar of Ottoman Turkish is explained in quite a detailed way as well as in a simple style. That such a precious work has not been translated into contemporary Turkish led us to embark on this study. In our study, the text translation of the work The Grammar of Ottoman Turkish primarily takes place. During the translation, the original text has been tried to be stuck by. No insertion or deletion has been made. The work has been scrutinized in terms of language, style, and content after the translation. Moreover, we tried to mention “Ethics Education”, which we believe to be important in Turkish Language Education. Although not a comprehensive study, at least some values discussed in the work have been scrutinized within a nature that can shed light on forthcoming studies.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1064
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ali Karataş.pdf3.79 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

118
checked on May 27, 2024

Download(s)

1,338
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.