Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1067
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSemih Akkaya-
dc.contributor.authorGündoğdu, Köksal-
dc.date2016-07-26en_US
dc.date.accessioned2016-09-05T07:07:11Z
dc.date.available2016-09-05T07:07:11Z
dc.date.issued2016-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11499/1067-
dc.descriptionBu çalışma Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nin 21.07.2015 tarih ve 2015TPF029 nolu kararı ile desteklenmiştir.en_US
dc.description.abstractOsteoartrit (OA) kronik ağrı ,eklem instabilitesi,eklem aralığında daralma ile karakterize degeneratif bir eklem hastalığıdır. Kıkırdak degenerasyonu ,subkondral kemik sklerozu ve osteofit oluşumu OA de görülen en yaygın bulgulardır.OA’ın yaşam süresinin uzaması ve obeziteyle birlikte görülme sıkılığı giderek artmaktadır.En sık görüldüğü yer diz eklemidir. OA tanısında direk grafi en sık kullanılan yöntem olmasına rağmen ,aynı zamanda genetik faktörlerde tanısal değere sahip olabilir.Çalışmamızda,diz OA patogenezinde COLL11A1 geninin rs4907986 ve rs1241164 polimorfizmi, VEGF geninin rs833058 polimorfizmi, GDF5 geninin rs143383 polimorfizminin etkileri değerlendirildi.Çalışmamızda PAU Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniğine başvuran primer osteoartrit nedeniyle ameliyat ettiğimiz 100 hasta grubu ve OA’i olmayan 100 kontrol grubu çalışmaya dahil edildi.Hastaların ve kontrol grubunun diz grafileri degerlendirldi. Her iki grupdan alınan kan örneklerinden DNA izolasyonu ve PCR ile genlerin polimorfizmi degerlendirildi.Hasta ve kontrol grubunun demografik ve klinik özellikleri (yaş, cinsiyet, VKİ) incelendi ve gruplar arasında istatiksel bir fark bulunamadı. COLL11A1 geninin rs4907986 ve rs1241164 polimorfizmi, VEGF geninin rs833058 polimorfizmi, GDF5 geninin rs143383 polimorfizmi hasta ve kontrol gruplarları arasında istatiksel olarak fark bulunamadı.en_US
dc.description.abstractOsteoarthritis (OA) is a degenerative joint disease characterized with narrowing of joint space,chronic pain and joint instability.Cartilage degeneration, subchondral bone sclerosis and formation of osteophytes are common findings seen in osteoarthritis.The prevalence of OA is increasing along with increased obesity and life expectancy.Osteoarthritis is most commonly encountered in the knee joint.Although plain radiography is the most commonly utilized method to diagnose OA,genetic predictors may also have a diagnostic value.In our study,effects of rs4907986 and rs1241164 polymorphism of COLL11A1 gene, rs833058 polymorphism of VEGF gene, and rs143383 polymorphism of GDF-5 gene on pathogenesis of knee osteoarthritis were evaluated.One hundred patients operated due to primary knee osteoarthritis in Pamukkale University Medical Faculty, Orthopedics and Traumatology clinics were included in the study.One hundred volunteers without signs of osteoarthritis were assignedas control group.Knee radiography of the patients and the control group were evaluated.Blood samples were collected from both groups, and gene polymorphism evaluations were performed by means of DNA isolation and PCR.Demographic and clinical characteristics of the patients and the control group (age,sex,BMI) were studied and there was no statistically significant difference between the groups in terms of these parameters.There was no statistically significant difference between in terms of rs4907986 rs1241164 polymorphism of COLL11A1, rs833058 polymorphism of VEGF, and rs143383 polymorphism of GDF-5.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherPamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectOsteoartriten_US
dc.subjectPolimorfizmen_US
dc.subjectCOLL11A1en_US
dc.subjectVEGFen_US
dc.subjectGDF5en_US
dc.subjectOsteoarthritisen_US
dc.subjectPolymorphismen_US
dc.titlePrimer Diz Osteoartritli hastalarda COLL11A1, VEGF, GDF5 protein genlerinin polimorfizimin incelenmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of polymorphism of COLL11A1, VEGF, AND GDF5 protein genesin patients with Primary Knee Osteoarthritisen_US
dc.typeSpecialist Thesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid437784en_US
dc.ownerPamukkale University-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeSpecialist Thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.languageiso639-1tr-
crisitem.author.dept14.01. Surgical Medicine-
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Köksal Gündoğdu.pdf2.11 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

54
checked on May 27, 2024

Download(s)

180
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.