Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1076
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAylin İdikut Özpençe-
dc.contributor.authorErgen, Eren-
dc.date2016-07-29en_US
dc.date.accessioned2016-10-10T06:34:02Z
dc.date.available2016-10-10T06:34:02Z
dc.date.issued2016-07-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11499/1076-
dc.description.abstractMaliye politikalarının milli gelir üzerinde ki etkinliği süregelen bir tartışma konusudur. Devletin ekonomide varlığını savunan Keynesyen görüş maliye politikalarının etkinliğini çarpan kavramıyla açıklamaktadır. Keynesyen çarpan katsayısının hesaplanmasında marjinal tüketim eğilimi etkinken, günümüzde yapılan çalışmalarda ise maliye politikalarının etkinliğinin ölçülmesinde yapısal vektör otoregresyon (SVAR) yaklaşımı literatüründe etki-tepki fonksiyonlarından yararlanılmaktadır. Bu çalışmada Türkiye ekonomisi için 1965-2015 yıllarının verileri ile SVAR yaklaşımı kullanılarak oluşturulan modelde maksimum mali çarpan formülü kullanılarak kamu harcamaları çarpanı hesaplanmaktadır. Çalışmanın bulguları milli gelirin arttırılmasında kamu harcaması çarpanının 0.70 birim ile pozitif bir değer aldığını göstermektedir. Bu sonuca göre kamu harcamalarının bir birim artması milli geliri 0.70 birim kadar arttırmaktadır. Bu bulgular ışığında Türkiye’de milli gelirin arttırılması için kamu harcamalarının arttırılması uygun görülmektedir.en_US
dc.description.abstractThe activity of the fiscal policies on the national income has been ongoing controversial topic. Keynesian theory which defends that a government has an important presence on the economics, explains the activites of the fiscal policies by the concept of multiplier. Whilst the marginal propensity to consume is effective on the calculation of Keynesian multiplier coefficient, the activites of fiscal policies are calculated by the impulse-response functions explained by the literature of vector Auto Regression (SVAR) methodology. In this research, fiscal multiplier is calculated by peak multiplier formula which constructed by the help of the datas from the years from 1965 to 2015 for Turkey economy and SVAR methodology. The findings of this research indicates that the government expenditure gains a positive value on the enhancement of the Gross Domestic Product (GDP). Within this result, a one unit increase on the GDP also increases the government expenditure by 0.70 unit. By this indication, it is seen fit that government expenditure must be increased so that the GDP is enhanced.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherPamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectMaliye Politikasıen_US
dc.subjectKeynesyen İktisadi Düşünceen_US
dc.subjectMali Çarpanen_US
dc.subjectYapısal VARen_US
dc.subjectFiscal Policyen_US
dc.subjectKeynesian Theoryen_US
dc.subjectFiscal Multiplieren_US
dc.subjectStructural VARen_US
dc.titleKamu harcamaları çarpanı üzerine bir inceleme: Türkiye örneğien_US
dc.title.alternativeGovernment expenditure on a factor analysis: the case of Turkeyen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid446292en_US
dc.ownerPamukkale University-
item.languageiso639-1tr-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
crisitem.author.dept08.05. Finance-
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Eren Ergen.pdf1.35 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

888
checked on May 27, 2024

Download(s)

592
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.