Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1078
Title: Çoklu karar verme yöntemleri ile alternatif finansman kararları ve bir kobi’de uygulama
Other Titles: Alternative financial resources with multiple decision making methods and application on a sme
Authors: Vanlıoğlu, Sibel
Advisors: İrfan Ertuğrul
Keywords: Karar Verme
Çoklu Karar Verme
Çok Kriterli Karar Verme
Alternatif Finansman Araçları
TOPSIS
AHP
Leasing
Decision Making
Multiple Decision Making
Decision Making with Multi Criteria
Alternative Financial Resources
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Bütün ülkelerin ortak amaçları ekonomik anlamda kalkınmak ve gelişmektir. Ülkeler bireylerin refah seviyesini ve istihdamını artırmak istemektedirler. Her geçen gün artan rekabet ortamında işletmeler devamlılıklarını sürdürebilmek için uygun finansman kaynaklarına ulaşmak durumundadır. Özellikle yeni kurulan ve büyümekte olan işletmeler açısından alternatif finansman araçları büyük önem taşımaktadır. İşletmelerin alternatiflerinin artmasıyla karar vermeleri de zorlaşmaktadır. İşletmeler karar verebilmek için çeşitli yöntemlerden faydalanmaktadırlar. Birden fazla kriterin bulunduğu durumlarda çoklu karar verme yöntemleri ile çok sayıda alternatif arasından seçim yapabilmektedir. Çalışmanın uygulama bölümünde orta ölçekli bir işletmenin iş makinası almak için tercih ettiği alternatif finansman aracı leasing finansmanında leasing firmasının seçiminde AHP ve TOPSIS yöntemleri ile çözüm aranmıştır.
The common objective of all countries are to economic development and progress. Countries target to increase the employment and the welfare of the individiuals. Businesses have to reach the suitable financial resources in the rising competitive area. The alternative financial resources are very crucial for those especially newly founded and growing enterprises. Taking decision is getting diffucult for enterprises because alternatives are increasing. The enterprises benefit from a variety of methods to decide. In case of more than one criteria, it can choose from the alternatives by multiple decision making methods. In the applied studies, AHP and TOPSIS method chosen by leasing company were applied for he solution where a medium-sized enterprises choose leasing financing as an alternative financing to buy heavy construction equipment.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1078
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sibel Vanlıoğlu.pdf1.63 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

72
checked on May 27, 2024

Download(s)

54
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.